ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.Архiтектурний. Курс 3.

.
АРХ-21-1
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)лекцiяАрхiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_11.00
Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
_13.00
Iнженернi констр. будiвель i спорудлекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_14.30ч
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
~Вiвторок
_8.00
Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Теорiя архiтектурного проектуваннялекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
~Середа
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
_13.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
~Четвер
_9.30з
Рисунок5006практикаОсн. архiтектури
_11.00
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)427впрактика/ лаб.Архiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
.
АРХ-21-2
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)лекцiяАрхiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_11.00
Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiяОсн. архiтектуридоц.Ревський I.С.
_13.00
Iнженернi констр. будiвель i спорудлекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_14.30ч
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
~Вiвторок
_8.00
Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Теорiя архiтектурного проектуваннялекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
~Середа
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_13.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
~Четвер
_9.30з
Рисунок5006практикаОсн. архiтектури
_11.00
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)427впрактика/ лаб.Архiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_9.30
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Харченко К.С.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Болдирєва О.Г.
.
АРХ-21-4п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)лекцiяАрхiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_11.00
Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiяОсн. архiтектурипроф.Ревський С.Б.
_13.00
Iнженернi констр. будiвель i спорудлекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_14.30ч
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
~Вiвторок
_8.00
Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Теорiя архiтектурного проектуваннялекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
~Середа
_8.00
Iноземна мова515практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_9.30з
Рисунок5006практикаОсн. архiтектури
_11.00
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
_13.00
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
~Четвер
_9.30
Iноземна мова406практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_11.00
Iноземна мова406практикаIноземн.мовив.Яковлєва I.С.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
_14.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)427впрактика/ лаб.Архiтектуриас.Харук Л.Д.
~П`ятниця
_9.30
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
_11.00
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Самойленко Є.В.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ас.Шестакова О.М.
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
.
АРХ-21-5п
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)лекцiяАрхiтектурист.в.Палагiна Л.П.
_11.00
Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiяОсн. архiтектурипроф.Ревський С.Б.
_13.00
Iнженернi констр. будiвель i спорудлекцiяМДПКдоц.Iвченко Ю.В.
_14.30ч
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
~Вiвторок
_8.00
Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
_9.30
ФiлософiялекцiяФiлософiїдоц.Плаксiна О.I.
_11.00
Теорiя архiтектурного проектуваннялекцiяАрх.проект.та мiст.доц.Цимбалова Т.А.
~Середа
_8.00
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
Iноземна мова526практикаIноземн.мовив.Щетинникова О.О.
_9.30
Архiтектурна фiзика (свiт. акуст.)427апрактика/ лаб.Архiтектуриас.Харук Л.Д.
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Швець I.А.
_13.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Швець I.А.
~Четвер
_9.30
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_11.00
Iноземна мова525практикаIноземн.мовив.Задунай В.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_8.00з
Рисунок5006практикаОсн. архiтектури
_9.30
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Швець I.А.
_11.00
Архiтектурне проектування491практикаДизайну та РАСдоц.Славiнська О.О.
Архiтектурне проектування455практикаАрх.проект.та мiст.ст.в.Швець I.А.
.
ДС-21
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Комп`ютерне моделювання481практикаДизайну та РАСас.Авула I.А.
_9.30
Методологiя дизайнулекцiяДизайну та РАСдоц.Янковська Л.Є.
_11.00
Основи ергономiкилекцiяДизайну та РАСас.Суворова Т.О.
_13.00
Iсторiя архiтектури i мiстобудуваннялекцiяДизайну та РАСдоц.Харлан О.В.
~Вiвторок
_9.30
Матерiали, технологiї, екологiялекцiяIнж.геол. i геотех.доц.Грабовець О.М.
_13.00
Комп`ютерне моделювання481практикаДизайну та РАСас.Авула I.А.
~Середа
_11.00
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСст.в.Куницька Я.С.
_13.00
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСст.в.Куницька Я.С.
~Четвер
_8.00
Рисунок i живопис5006практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
_13.00
Кураторська годинаКуратори
~П`ятниця
_8.00
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСст.в.Куницька Я.С.
_9.30
Дизайн-проектування481практикаДизайну та РАСст.в.Куницька Я.С.
_11.00з
Рисунок i живопис5006практикаОсн. архiтектурист.в.Никицька Л.В.
_13.00ч
Методологiя дизайну481практикаДизайну та РАСдоц.Янковська Л.Є.
_13.00з
Матерiали, технологiї, екологiяв101практикаIнж.геол. i геотех.доц.Горлач С.М.
копія 22.09.2023