Розклад сесiї
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад занять. 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.ЦI та Е. Курс 5.

.
ВВ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Налаг.пуск i експлуатацiя iнж.мереж лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
Диспетчеризацi
_9.30з
Енергозб.енергоауд.систем ВП ВВлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
_11.00з
ВП ВВ промислових пiдприємствлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
_13.00
Спец.сист.та технологii ВП ВВлекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
_14.30ч
Сучаснi технологii пiдготовки питноi лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
води
~Вiвторок
_9.30ч
Сучаснi ресурсозб.технологii в лекцiяВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сист.ВП ВВ
_11.00
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
~Середа
_9.30
Управлiння проєктами310практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_11.00ч
Сучаснi ресурсозб.технологii в 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
сист.ВП ВВ
_11.00з
Сучаснi технологii пiдготовки питноi 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
води
_13.00ч
ВП ВВ промислових пiдприємств012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
_13.00з
Спец.сист.та технологii ВП ВВ012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нечитайло М.П.
_14.30ч
ВП ВВ промислових пiдприємств012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Нагорна О.К.
~П`ятниця
_8.00з
Енергозб.енергоауд.систем ВП ВВ012лаб.роботаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
_9.30з
Енергозб.енергоауд.систем ВП ВВ012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
_11.00з
Налаг.пуск i експлуатацiя iнж.мереж 012практикаВВ i гiдравлiкидоц.Шарков В.В.
Диспетчеризацi
.
ГIЗ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Основи нукових супр.лекцiяАвт.дор,геод.зем.проф.Боклаг В.А.
_9.30з
Сталевий розвиток мiст i онл.практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
девел.нерухомостi
_11.00
Мунiципальнi геоiнформацiйнi лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
системи
_13.00
Геодезичнi методи кадастрових лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака В.М.
зйомок
_14.30
Управлiння земельними ресурсамилекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака В.М.
~Вiвторок
_9.30
Сталевий розвиток мiст i лекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Балашова Ю.Б.
девел.нерухомостi
_11.00
Основи нукових супр.лекцiяАвт.дор,геод.зем.проф.Боклаг В.А.
_13.00
Управлiння земельними ресурсамилекцiяАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака В.М.
_14.30
Основи нукових супр.онл.практикаАвт.дор,геод.зем.ас.Андреєва I.Г.
~Четвер
_8.00ч
Мунiципальнi геоiнформацiйнi 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
системи
_9.30ч
Мунiципальнi геоiнформацiйнi 419практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Гряник В.О.
системи
_11.00
Управлiння земельними ресурсами422практикаАвт.дор,геод.зем.доц.Кульбака В.М.
.
ЕКО-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Екологiчний аналiз проектiв в буд-вiлекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_11.00
Екологiя транспортулекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_13.00
Вiйськова екологiялекцiяЕкологiї та ОНСст.в.Прокофьєв I.Б.
~Вiвторок
_9.30
Вiйськова екологiялекцiяЕкологiї та ОНСст.в.Прокофьєв I.Б.
_11.00
Екореконструкцiя водних лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
наземн.екосистем
_13.00ч
Екореконструкцiя водних лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
наземн.екосистем
_13.00з
Комплексне оцiнювання стану лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоекосистем
~Середа
_9.30ч
Екологiя транспортув209практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
_11.00ч
Комплексне оцiнювання стану в209практикаЕкологiї та ОНСдоц.Гiльов В.В.
урбоекосистем
~Четвер
_9.30ч
Вiйськова екологiяв209практикаЕкологiї та ОНСст.в.Прокофьєв I.Б.
_9.30з
Екологiчний аналiз проектiв в буд-вi412практикаЕкологiї та ОНСдоц.Тимошенко О.А.
_11.00ч
Вiйськова екологiяв209практикаЕкологiї та ОНСст.в.Прокофьєв I.Б.
_11.00з
Екореконструкцiя водних в209лекцiяЕкологiї та ОНСдоц.Ткач Н.О.
наземн.екосистем
.
ТГПВ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Iнтелектуальнi системи лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
упр.мiкроклiматом
_11.00
Газопостачання проислових спорудлекцiяОВ,К та ТГПст.в.Березюк Г.Г.
_13.00
ОВК в сiльськогосподарських та лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Колесник I.О.
промспор.
~Вiвторок
_9.30ч
Методика лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ляховецька М.М.
наук.досл.лiцен.патент.наук.пр.
_9.30з
Технологii спалювання палива та лекцiяОВ,К та ТГПст.в.Березюк Г.Г.
оч.г.в.
_11.00
Управлiння проєктамилекцiяТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_13.00з
Налаг.пуск i лекцiяОВ,К та ТГПдоц.Ткачова В.В.
експ.iнж.мереж.Диспетчеризацiя
~Середа
_9.30
Управлiння проєктами310практикаТехн.будiв.вир.проф.Бiлоконь А.I.
_11.00ч
Газопостачання проислових споруд169бпрактикаОВ,К та ТГПст.в.Березюк Г.Г.
_11.00з
Iнтелектуальнi системи 169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
упр.мiкроклiматом
_13.00ч
Технологii спалювання палива та 169блаб.роботаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
оч.г.в.
_13.00з
Методика 169бпрактикаОВ,К та ТГПдоц.Адегов О.В.
наук.досл.лiцен.патент.наук.пр.
~П`ятниця
_9.30з
ОВК в сiльськогосподарських та 169апрактикаОВ,К та ТГПдоц.Голякова I.В.
промспор.
_11.00з
Налаг.пуск i 169алаб.роботаОВ,К та ТГПдоц.Прокофьева Г.Я.
експ.iнж.мереж.Диспетчеризацiя
.
ЦБ-23м
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30ч
Орг-лекцiяБЖДдоц.Мещерякова I.В.
техн.забеспеч.атест.паспорт.роб.мiс
_11.00
Державне упр.охор.працi та лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
техног.безп.
_13.00з
Орган.провед.рятувальних роб.на лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
об.буд-ва
_14.30з
Орган.провед.рятувальних роб.на лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
об.буд-ва
~Вiвторок
_9.30
Безпека при лiквiдацii надзвичайних лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
ситтуацiй
_11.00з
Радiацiйна безпека б/спорудлекцiяБЖДдоц.Пилипенко О.В.
_13.00ч
Безпека працi при буд.рем.i лекцiяБЖДдоц.Берлов О.В.
утрим.автом.дорiг
_14.30
Судова iнженерно-технiчна лекцiяБЖДдоц.Клименко Г.О.
експертиза
~Середа
_9.30ч
Орган.провед.рятувальних роб.на 504лекцiяБЖДдоц.Шаломов В.А.
об.буд-ва
_9.30з
Орган.технiчне 504практикаБЖДдоц.Мещерякова I.В.
забесп.атест.паспорт.р/м
_11.00ч
Ергономiка робочих мiсць504практикаБЖДдоц.Шаломов В.А.
_11.00з
Безпека при лiквiдацii надзвичайних 504практикаБЖДдоц.Шаломов В.А.
ситтуацiй
~Четвер
_9.30з
Радiацiйна безпека б/споруд552практикаБЖДдоц.Пилипенко О.В.
_11.00з
Безпека працi при буд.рем.i 504практикаБЖДдоц.Берлов О.В.
утрим.автом.дорiг
_13.00з
Судова iнженерно-технiчна 504практикаБЖДдоц.Клименко Г.О.
експертиза
копія 10.05.2024