ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад для кафедр ( ЦI та Е ф-т ). 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Iноземн.мови Авт.дор,геод.зем. БЖД ВВ i гiдравлiки Екологiї та ОНС ОВ,К та ТГП

.
Iноземн.мови
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Середа
_8.00
Iноземна мова452апрактика
АДА-23
АДА-23
Iноземна мова525практикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова526практикав.Щетинникова О.О.
АРХ-21-5п
Iноземна мова515практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
Iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПЦБ-21-4п
_9.30
Iноземна мова452практика
ТБК-23
ТБК-23
Iноземна мова405практикав.Атрошенко I.I.
КН-23
Iноземна мова328практикадоц.Ляпiчева О.Л.
КН-23
Iноземна мова516практикадоц.Шашкiна Н.I.
ГIЗ-22м
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практика
ПЦБ-23-3
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикав.Левицька С.I.
МАГ-23
ФIН-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ПЦБ-23-3
Наукова iноземна мова515практикав.Задунай В.В.
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
Наукова iноземна мова513практикадоц.Суворова С.А.
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
Наукова iноземна мова516практикадоц.Шашкiна Н.I.
ЦБ-23м
_11.00ч
Наукова iноземна мова515практикав.Задунай В.В.
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
Наукова iноземна мова513практикадоц.Суворова С.А.
АРХ-22-2мн
АРХ-22-3мн
_11.00
Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Iноземна мова406практикав.Левицька С.I.
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
Iноземна мова405практикадоц.Соколова К.В.
УМЛ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Атрошенко I.I.
КЕР-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикадоц.Ляпiчева О.Л.
МБ-22
МТ-22
МТI-22
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
АДА-23м
Наукова iноземна мова516апрактикадоц.Шашкiна Н.I.
ВВ-23м
_13.00
Iноземна мова525практикав.Задунай В.В.
АРХ-23-4п
Iноземна мова403практикав.Левицька С.I.
ТГПВ-23
Iноземна мова516практикадоц.Ляпiчева О.Л.
БМО-23м
Iноземна мова513практикадоц.Суворова С.А.
АТ-23
Iноземна мова515практикадоц.Шашкiна Н.I.
ВВ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикав.Атрошенко I.I.
ПЦБ-23-4п
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ТГПВ-23м
Наукова iноземна мова516практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПМ-23м
_14.30
Iноземна мова406практикав.Задунай В.В.
АРХ-23-4п
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практика
ПЦБ-23-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикав.Левицька С.I.
ПЦБ-23-2
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикав.Щетинникова О.О.
ПЦБ-23-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикадоц.Суворова С.А.
ПЦБ-23-2
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
АТ-23м
~Четвер
_8.00
Iноземна мова452апрактика
АДА-23
АДА-23
Iноземна мова525практикав.Задунай В.В.
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
Iноземна мова526практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-23-5п
Iноземна мова516апрактикадоц.Суворова С.А.
БМО-23
БМО-23д
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикав.Атрошенко I.I.
ПЦБ-23-4п
_9.30
Iноземна мова525практикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова328бпрактикав.Левицька С.I.
ГiЗ-23
ЕКО-23
Iноземна мова406практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
Iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова452апрактикадоц.Плахтiй А.О.
ТБК-23
Iноземна мова405практикадоц.Суворова С.А.
АРХ-23-1
Iноземна мова515практикадоц.Шашкiна Н.I.
ВВ-23
ЦБ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)352практикав.Атрошенко I.I.
КЕР-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикадоц.Ляпiчева О.Л.
МБ-22
МТ-22
МТI-22
Наукова iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ЕКО-23м
Наукова iноземна мова516практикадоц.Соколова К.В.
ЕМ-23м
_11.00
Iноземна мова513практика
КН-23
УМЛ-23
Iноземна мова515практикав.Атрошенко I.I.
КН-23
Iноземна мова525практикав.Задунай В.В.
АРХ-21-5п
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова406практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-21-4п
Iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
ТГПВ-23
Iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ПЦБ-21-4п
Iноземна мова412практикадоц.Шашкiна Н.I.
ОМ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика.в.Михайлова
ПУА-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практика.в.Михайлова Л.В.
ЛОГ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)526практикав.Левицька С.I.
МАГ-23
ПЦБ-23-2
ФIН-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)405практикав.Михайлова
МЕН-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикадоц.Суворова С.А.
ПЦБ-23-2
Наукова iноземна мовакаф.практикадоц.Соколова К.В.
ОО-23мп
_13.00
Iноземна мова507практикадоц.Дружинiна Л.В.
АУТП-23м
_14.30
Iноземна мова513практикав.Атрошенко I.I.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
Iноземна мова516практикав.Задунай В.В.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
Iноземна мова507практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)452практика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-3
Iноземна мова (за проф.спрям.)452апрактикав.Щетинникова О.О.
ПЦБ-23-1
Iноземна мова (за проф.спрям.)525практикадоц.Дружинiна Л.В.
ПЦБ-23-3
Iноземна мова (за проф.спрям.)516практикадоц.Ляпiчева О.Л.
МБ-23
МТ-23
МТI-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикадоц.Суворова С.А.
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
Кураторська година403доц.Соколова К.В.
УМЛ-23
~П`ятниця
_8.00
Iноземна мова406практикав.Задунай В.В.
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
Iноземна мова513практикав.Левицька С.I.
АРХ-23-2
Iноземна мова504практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-23-5п
_9.30
Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Iноземна мова406практикав.Задунай В.В.
АРХ-23-4п
ДС-23
ОМ-23
ПЦБ-23-4п
ТБК-23
УМЛ-23
Iноземна мова515практикав.Левицька С.I.
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
Iноземна мова504практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-23-5п
Iноземна мова403практикадоц.Дружинiна Л.В.
ТГПВ-23
Iноземна мова516апрактикадоц.Суворова С.А.
БМО-23
БМО-23д
Наукова iноземна мова513практикадоц.Соколова К.В.
ДН-23-1мн
МАГ-23мп
ПМен-23мп
_11.00
Iноземна мова526практика
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Iноземна мова452апрактикав.Атрошенко I.I.
ДС-23
Iноземна мова515практикав.Левицька С.I.
ГiЗ-23
ЕКО-23
Iноземна мова515практикав.Михайлова
ЦБ-23
Iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
МКГ-23м
Iноземна мова405практикадоц.Соколова К.В.
ДН-23-2мн
Iноземна мова516апрактикадоц.Суворова С.А.
АТ-23
Наукова iноземна мова513практикадоц.Ляпiчева О.Л.
ТБК-23м
_13.00
Iноземна мова526практикав.Атрошенко I.I.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
Iноземна мова516практикав.Задунай В.В.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
Iноземна мова525практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практика.в.Михайлова
МЕН-23
ПУА-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)513практикав.Михайлова
ЛОГ-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)516апрактикадоц.Ляпiчева О.Л.
МБ-23
МТ-23
МТI-23
Iноземна мова (за проф.спрям.)515практикадоц.Суворова С.А.
ЕК-23
ОО-23
ПД-23
Наукова iноземна мова405практикадоц.Соколова К.В.
ЛОГ-23мп
МБ-23мп
МЕН-23мп
ПУА-23мп
_14.30
Iноземна мова526практикав.Атрошенко I.I.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
Iноземна мова516практикав.Задунай В.В.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ОМ-22
ПЦБ-22-4п
ТБК-22
Iноземна мова525практикав.Яковлєва I.С.
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п

.
Авт.дор,геод.зем.
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Транспортно-експлуат.костi авт.дорiглекцiядоц.Дем*яненко В.В.
АДА-20
_9.30ч
Землевпорядне проектуваннялекцiядоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-21+ст
_9.30з
Землеустрiйлекцiядоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-21+ст
_9.30
Автомобiльнi дорогилекцiядоц.Трегуб О.В.
ГIЗ-20
Грунтознавство в землеустролекцiядоц.Ландо Є.О.
ГiЗ-22
Методологiя наукових дослiдженьлекцiядоц.Бєгiчев С.В.
АДА-22м
Проектування транспортних розв*язоклекцiядоц.Балашова Ю.Б.
АДА-20
_11.00ч
Мiстобудiвне планування у землеустроiлекцiядоц.Балашова Ю.Б.
ГIЗ-20
_11.00
Вища геодезiялекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-21+ст
Монiторинг та охорона земельлекцiядоц.Гряник В.О.
ГIЗ-22м
Ресурсозберїгаючi методи проект.авт/длекцiядоц.Трегуб О.В.
АДА-22м
Топографо-геодезичне карт.забеспеченнялекцiядоц.Iшутiна Г.С.
ГIЗ-23м
_13.00ч
Супутникова геодезiя та сфер.астрономiялекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-21+ст
_13.00з
Топографiя з основами картографiїлекцiядоц.Ландо Є.О.
ЕКО-23
_13.00
Монiторинг та охорона земельлекцiядоц.Гряник В.О.
ГIЗ-22м
Органiзацiя та безпека руху на авт.дор.лекцiядоц.Дем*яненко В.В.
АДА-22м
Оцiнка земельних дiляноклекцiяпроф.Кiрiчек Ю.О.
ДН-22-1мн
ДН-22-2мн
Системи автоматизованного проект.авт/дор.лекцiядоц.Трегуб О.В.
АДА-21
Сталий розвиток i девелопмент нерух.лекцiядоц.Балашова Ю.Б.
ГIЗ-23м
_14.30з
Геодезичне забесп.буд.тр.спорудлекцiядоц.Дем*яненко В.В.
АДА-22
АДА-22-2
_14.30
Спецкурс з проектування реконстр.авт.дорiг аер.лекцiядоц.Балашова Ю.Б.
АДА-23м
~Вiвторок
_8.00ч
Iнженернi вишукування проект.а/длекцiядоц.Трегуб О.В.
АДА-21
_8.00
Геодезiялекцiядоц.Iшутiна Г.С.
ГiЗ-22
Теорiя науки та методологiя н/длекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-22м
_9.30
Iнженернi вишукування проект.а/длекцiядоц.Трегуб О.В.
АДА-21
Державний земельний кадастрлекцiяпроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-20
Механiка земляного полотна та дор.одягулекцiяпроф.Кiрiчек Ю.О.
АДА-22м
Органiзацiя науково-досл.роб.маг.лекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-22м
Фотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннялекцiядоц.Iшутiна Г.С.
ГIЗ-21+ст
_11.00
Геоiнформацiйнi системи та бази данихлекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-21+ст
Геодез. системи упр. земел.ресурсамилекцiядоц.Кульбака В.М.
ДН-22-2мн
Землеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiїлекцiядоц.Фененко В.I.
ДН-22-1мн
Мiстобудiвний кадастрлекцiяпроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-20
Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.лекцiядоц.Балашова Ю.Б.
АДА-22м
Топографiялекцiядоц.Iшутiна Г.С.
ГiЗ-23
_13.00ч
Програмно-апаратне забезп.геод.та землеустр.лекцiяпроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-22м
_13.00
Iнженерна геодезiялекцiядоц.Iшутiна Г.С.
ГIЗ-20
Девелонмент нерузомостiлекцiядоц.Балашова Ю.Б.
АДА-22м
Мiськi вулицi та дорогилекцiядоц.Трегуб О.В.
АДА-20
Мунiципальнi геоiнформацiйнi системилекцiядоц.Гряник В.О.
ГIЗ-23м
_14.30ч
Правовi засади землекористуваннялекцiядоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-20
_14.30з
Сталий розвиток i девелопмент нерух.лекцiядоц.Балашова Ю.Б.
ГIЗ-23м
_14.30
Геодезичне забеспечення при зв.б/слекцiядоц.Бєгiчев С.В.
ЦБ-22
~Середа
_8.00ч
Сталий розвиток i девелопмент нерух.418практикаас.Андреєва I.Г.
ГIЗ-23м
_8.00з
Геодез. системи упр. земел.ресурсамикаф.практикадоц.Кульбака В.М.
ДН-22-2мн
Топографо-геодезичне карт.забеспечення418практикаас.Кочан С.М.
ГIЗ-23м
_8.00
Монiторинг та охорона земель421апрактикадоц.Гряник В.О.
ГIЗ-22м
_9.30
Вища геодезiя422практикаас.Андреєва I.Г.
ГIЗ-21+ст
Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.419лек./пр.доц.Балашова Ю.Б.
АДА-22м
Топографо-геодезичне карт.забеспечення421апрактикаас.Кочан С.М.
ГIЗ-23м
_11.00ч
Автомобiльнi дороги422лекцiяас.Кочан С.М.
ГIЗ-20
Геодезiя418практикаас.Андреєва I.Г.
ГiЗ-22
Землевпорядне проектування421апрактикадоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-21+ст
_11.00з
Геоiнформацiйнi системи та бази даних421апрактикаас.Андреєва I.Г.
ГIЗ-21+ст
Грунтознавство в землеустро418практикаас.Кочан С.М.
ГiЗ-22
Правовi засади землекористування422практикадоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-20
_11.00
Спецкурс з проект.реконстр.авт.дорiг аерод.419практикадоц.Балашова Ю.Б.
АДА-22м
_13.00ч
Супутникова геодезiя та сфер.астрономiя421апрактикадоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-21+ст
_13.00з
Iнженерна геодезiя422практикаас.Андреєва I.Г.
ГIЗ-20
Землеустрiй421апрактикадоц.Кульбака О.М.
ГIЗ-21+ст
_13.00
Спецкурс з проектування реконстр.авт.дорiг аер.418практикадоц.Балашова Ю.Б.
АДА-23м
_14.30з
Мiстобудiвне планування у землеустроi442практикадоц.Балашова Ю.Б.
ГIЗ-20
~Четвер
_8.00ч
Геодезичне забесп.буд.тр.споруд418практикадоц.Дем*яненко В.В.
АДА-22
Фотограмметрiя та дистанцiйне зондування418практикадоц.Iшутiна Г.С.
ГIЗ-21+ст
_9.30ч
Державний земельний кадастр419практикапроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-20
Землеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiїкаф.практикадоц.Фененко В.I.
ДН-22-1мн
Транспортно-експлуат.костi авт.дорiг418практикадоц.Дем*яненко В.В.
АДА-20
_9.30з
Проектування транспортних розв*язок418практикаас.Кочан С.М.
АДА-20
_11.00ч
Iнженернi вишукування проект.а/д418практикадоц.Трегуб О.В.
АДА-21
Мiстобудiвний кадастр419практикапроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-20
Топографiя422лаб.роботаас.Кочан С.М.
ГiЗ-23
_11.00з
Топографiя422практикаас.Андреєва I.Г.
ГiЗ-23
_11.00
Органiзацiя науково-досл.роб.маг.422апрактикадоц.Бєгiчев С.В.
ГIЗ-22м
_13.00ч
Програмно-апаратне забезп.геод.та землеустр.422апрактикапроф.Боклаг В.А.
ГIЗ-22м
_14.30ч
Геодезичне забесп.буд.тр.споруд419практикадоц.Дем*яненко В.В.
АДА-22-2
Топографiя з основами картографiї418практикаас.Кочан С.М.
ЕКО-23
_14.30з
Геодезiя418лаб.роботаас.Кочан С.М.
ГiЗ-22

.
БЖД
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00з
Система управлiння охороною працi в галузiлекцiядоц.Налисько М.М.
ЦБ-23м
Техногенна безпекалекцiядоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-22
_9.30ч
Ергономiкалекцiядоц.Шаломов В.А.
ЦБ-21+ст
Система управлiння охороною працi в галузiлекцiядоц.Налисько М.М.
ЦБ-23м
Техногенна безпекалекцiядоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-22
_9.30з
Електробезпекалекцiядоц.Крекнiн К.А.
ЦБ-22
Цивiльний захистлекцiядоц.Шаломов В.А.
ЦБ-23м
_9.30
Охорона працi в галузiлекцiядоц.Клименко Г.О.
АДА-23м
ВIМ-23м
ЕМ-23м
МКГ-23м
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
ТБК-23м
Пожежна безпека виробництвлекцiядоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-20+ст
_11.00ч
Охорона працi в галузiлекцiядоц.Рибалка К.А.
АТ-23м
АУТП-23м
БМО-23м
КН-23м
ПМ-23м
_11.00
Державне соцiальне страхування вид н/слекцiядоц.Клименко Г.О.
ЦБ-20+ст
Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiяпроф.Бєлiков А.С.
АДА-20
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
ТБК-20+ст
Охорона працi в буд. галузiлекцiядоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-23м
Пожежна безпека в буд. та осн. охор. працiлекцiядоц.Налисько М.М.
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Психологiя безпеки в надзв.ситуацiяхлекцiядоц.Крекнiн К.А.
ЦБ-22м
_13.00
Аварiйно-рятувальна.iнжен.та протип.техн.лекцiядоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-21+ст
Безпека працi при виконання роб.пiдв.небезп.лекцiядоц.Клименко Г.О.
ЦБ-22м
Основи охорони працiлекцiядоц.Шаломов В.А.
ВВ-20+ст
ТГПВ-20+ст
Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiядоц.Шаломов В.А.
ГIЗ-20
Охорона працi в галузiлекцiядоц.Мещерякова I.В.
ВВ-23м
ТГПВ-23м
Охорона працi в галузiлекцiядоц.Рибалка К.А.
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
Управлiння цивiльною безпекаюлекцiядоц.Налисько М.М.
ЦБ-20+ст
_14.30
Безпека.потенц.небезп.технол.виробн.лекцiядоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-21+ст
Охорона працi в галузiлекцiядоц.Шаломов В.А.
ГIЗ-23м
Розслiд.облiк нещасних випадкiвлекцiядоц.Налисько М.М.
ЦБ-20+ст
~Вiвторок
_8.00
Безпека життєдiял. та осн. екологiїлекцiядоц.Берлов О.В.
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
_9.30з
Основи охорони працiлекцiядоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-22
_9.30
Економiчнi аспекти охорони працiлекцiядоц.Рибалка К.А.
ЦБ-22м
Псiхологiя працi та ii безпекалекцiядоц.Крекнiн К.А.
ЦБ-20+ст
_11.00
Безпека експлуатацii буд./спорудлекцiядоц.Рибалка К.А.
ЦБ-20+ст
Науковава-досллiдна робота в галузи безп.лекцiядоц.Берлов О.В.
ЦБ-22м
Проф.виробн.травматизму та профзах.лекцiядоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-21+ст
Цивiльний захистлекцiядоц.Шаломов В.А.
ЦБ-23м
_13.00
Органiзацiя наглядовоi дiяльностi ох/пр.лекцiядоц.Берлов О.В.
ЦБ-20+ст
Основи охорони працi та цивiльного захистулекцiядоц.Рибалка К.А.
АТ-20+ст
АУТП-20+ст
БМО-20+ст
ПМ-21ст
Пожежна профiлактикалекцiядоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-23м
Промислова безпекалекцiядоц.Клименко Г.О.
ЦБ-22м
_14.30
Органiзацiя безпеки працi в буд-вiлекцiядоц.Клименко Г.О.
ЦБ-23м
~Середа
_8.00
Цивiльний захист163практикадоц.Шаломов В.А.
ЦБ-23м
_9.30ч
Проф.виробн.травматизму та профзах.165практикадоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-21+ст
_9.30з
Ергономiка165практикадоц.Шаломов В.А.
ЦБ-21+ст
Охорона працi в галузi283практикадоц.Рибалка К.А.
БМО-23м
ПМ-23м
Техногенна безпека504практикадоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-22
_11.00ч
Основи охорони працi163практикадоц.Мещерякова I.В.
ЦБ-22
_11.00з
Економiчнi аспекти охорони працi163практикадоц.Рибалка К.А.
ЦБ-22м
Пожежна профiлактика504практикадоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-23м
_13.00з
Науковава-досллiдна робота в галузи безп.309апрактикадоц.Берлов О.В.
ЦБ-22м
Охорона працi в галузi283практикадоц.Рибалка К.А.
АТ-23м
~Четвер
_8.00з
Розслiд.облiк нещасних випадкiв163практикадоц.Налисько М.М.
ЦБ-20+ст
_9.30ч
Електробезпека404практикадоц.Крекнiн К.А.
ЦБ-22
_9.30з
Безпека.потенц.небезп.технол.виробн.404практикадоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-21+ст
_9.30
Безпека експлуатацii буд./споруд163практикадоц.Рибалка К.А.
ЦБ-20+ст
_11.00ч
Охорона працi в галузi504практикадоц.Рибалка К.А.
КН-23м
Пожежна безпека виробництв427апрактикадоц.Пилипенко О.В.
ЦБ-20+ст
_11.00з
Охорона працi в галузi285практикадоц.Рибалка К.А.
АУТП-23м

.
ВВ i гiдравлiки
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Насоснi та повiтродувнi станцiiлекцiядоц.Нечитайло М.П.
ВВ-20+ст
_9.30
Iнженерне обладнання будiвель (водопост.i лекцiядоц.Шарков В.В.
водовiд.
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
Водопостачаннялекцiядоц.Нечитайло М.П.
ВВ-20+ст
Очистка промислових сточних водлекцiядоц.Нагорна О.К.
ВВ-23м
Системи ВВ населених мiстлекцiядоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
Технiчна механiка рiдини та газулекцiяст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-1
ВВ-22-2
_11.00
Iнженерна гiдравлiкалекцiяст.в.Журавльова О.А.
ВВ-21
Методика наукових дослiджень лiценз.лекцiядоц.Нагорна О.К.
ВВ-23м
Моделювання прогноз.стану мереж ВВлекцiядоц.Шарков В.В.
ВВ-22м
_13.00
Гiдрологiя i гiдрометрiялекцiядоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
Оптимiзацiя та надiйнiсть системлекцiядоц.Шарков В.В.
ВВ-22м
~Вiвторок
_9.30ч
Технiчна механiка рiдини та газулекцiяст.в.Журавльова О.А.
ЦБ-22
_9.30з
Водна iнженерiя та воднi технологiiлекцiядоц.Нагорна О.К.
ВВ-22-1
ВВ-22-2
Основи гiдравлiки.ВП та ВВлекцiяст.в.Журавльова О.А.
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_9.30
Гiдротехнiчнi спорудилекцiядоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
_11.00ч
Сучаснi прилади для експер.дослiдженьлекцiядоц.Нестерова О.В.
ВВ-22м
_11.00
Обробка води в системах зворотного ВВлекцiядоц.Нечитайло М.П.
ВВ-23м
Роздiлення рiдких систем в спорудах ВВлекцiядоц.Нагорна О.К.
ВВ-21
_13.00ч
Модернiзацiя реконструкцiя рем.вiдн.ботилекцiядоц.Шарков В.В.
ВВ-23м
_13.00з
Технологiчне регулювання системВВлекцiядоц.Нечитайло М.П.
ВВ-23м
_13.00
ВВта пiдвищення якостi водилекцiядоц.Нагорна О.К.
ЕКО-20
Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВлекцiядоц.Нестерова О.В.
ВВ-22м
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведеннялекцiяст.в.Журавльова О.А.
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
~Середа
_9.30ч
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.роботадоц.Нестерова О.В.
ПЦБ-22-1
Технiчна механiка рiдини та газу012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ЦБ-22
_9.30з
Модернiзацiя реконструкцiя рем.вiдн.боти388практикадоц.Шарков В.В.
ВВ-23м
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.роботадоц.Нестерова О.В.
ПЦБ-23ст
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ПЦБ-22-4п
_11.00ч
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.роботадоц.Нестерова О.В.
ПЦБ-22-2
_11.00з
Гiдротехнiчнi споруди012практикадоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
Основи гiдравлiки, водопостач.та водовiдведення012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ПЦБ-22-3
_13.00ч
Насоснi та повiтродувнi станцii012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-20+ст
_13.00з
Системи ВВ населених мiст012практикадоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
_14.30ч
Водопостачання012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-20+ст
~Четвер
_9.30ч
Водна iнженерiя та воднi технологii012лаб.роботадоц.Нагорна О.К.
ВВ-22-2
Основи гiдравлiки.ВП та ВВ012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ТГПВ-22-2
_9.30з
Водна iнженерiя та воднi технологii012лаб.роботадоц.Нагорна О.К.
ВВ-22-1
Основи гiдравлiки.ВП та ВВ012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ТГПВ-22-1
_9.30
Гiдрологiя i гiдрометрiя388практикадоц.Нестерова О.В.
ВВ-21
_11.00ч
Iнженерна гiдравлiка012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-21
Очистка промислових сточних вод353практикадоц.Нагорна О.К.
ВВ-23м
_11.00з
Насоснi та повiтродувнi станцii012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-20+ст
Роздiлення рiдких систем в спорудах ВВ388практикадоц.Нагорна О.К.
ВВ-21
Технологiчне регулювання системВВ012практикадоц.Нечитайло М.П.
ВВ-23м
_11.00
Сучаснi прилади для експер.дослiджень012практикадоц.Нестерова О.В.
ВВ-22м
_13.00з
Обробка води в системах зворотного ВВ012практикадоц.Нечитайло М.П.
ВВ-23м
_13.00
Ноуковi дослiдження в галузi ВП ВВ012практикадоц.Нестерова О.В.
ВВ-22м
_14.30ч
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-2
_14.30з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-1
~П`ятниця
_8.00ч
Моделювання прогноз.стану мереж ВВ388лаб.роботадоц.Шарков В.В.
ВВ-22м
_9.30ч
Технiчна механiка рiдини та газу012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-2
_9.30з
Технiчна механiка рiдини та газу012лаб.роботаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-1
_9.30
Моделювання прогноз.стану мереж ВВ388практикадоц.Шарков В.В.
ВВ-22м
_11.00ч
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-1
_11.00з
Технiчна механiка рiдини та газу012практикаст.в.Журавльова О.А.
ВВ-22-2
_11.00
Оптимiзацiя та надiйнiсть систем388практикадоц.Шарков В.В.
ВВ-22м

.
Екологiї та ОНС
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
Експертиза з охорони працi з урах. т/флекцiядоц.Гiльов В.В.
ЦБ-22м
_9.30
Оптимiзацiя природокористуваннялекцiядоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-23м
Планування наукового експериментулекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-22м
Радiоекологiя i радiобiологiялекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-21
Урбоекологiялекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-20
_11.00ч
Адаптацiя ЄС до змiн клiмату та стiйкi урб.лекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-20
Екологiя людинилекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
_11.00з
Стратегiчна екологiчна оцiнкалекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
Якiсть та безпека життєд.населениялекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-20
_11.00
Екологiчнiй менеджмент та аудитлекцiядоц.Тимошенко О.А.
ЕКО-23м
_13.00ч
Вступ до фахулекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-23
Фiзика та хiмiя навколлишнього середовищалекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
_13.00з
Основи екологiчноi токсикологiiлекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
_13.00
Зеленi технологii ств.урбоекосистемлекцiядоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-23м
Методологiя та органiзацiя наукових дослiдженьлекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22м
_14.30ч
Метрологiя i клiматологiялекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-22
~Вiвторок
_8.00
Вплив стану середовища на умови працiлекцiядоц.Гiльов В.В.
ЦБ-22м
_9.30ч
Бiотехнологii в екологiiлекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22
Органiзацiя управлiння в природоохор.лекцiядоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-21
_9.30з
Загальна екологiя та неоекологiялекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22
_9.30
Екологiчнi аспекти реконструкцii пидгот.лекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
Пiдвищення екологiчноi безпеки урбоек.лекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-22м
_11.00ч
Геоiнформацiйнi системи в екологiiлекцiядоц.Тимошенко О.А.
ЕКО-23м
Екологiя транспортулекцiядоц.Гiльов В.В.
АТ-23м
_11.00з
Екологiчна стандартизацiя i сертифiкацiялекцiядоц.Гiльов В.В.
ЕКО-23м
_11.00
Бiометрологiялекцiяпроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22м
Економiка природокористуваннялекцiядоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-21
Нормування антропогенного навантаженнялекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
_13.00
Стратегiя сталого розвиткулекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-23м
~Середа
_9.30
Пiдвищення екологiчноi безпеки урбоек.в209практикадоц.Гiльов В.В.
ЕКО-22м
_11.00ч
Екологiчнi аспекти реконструкцii пидгот.в207практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
_11.00з
Основи екологiчноi токсикологiiв207практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
_11.00
Бiометрологiяв209практикапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22м
_13.00ч
Екологiя транспортув102практикадоц.Гiльов В.В.
АТ-23м
_13.00з
Вступ до фахув209практикадоц.Гiльов В.В.
ЕКО-23
Методологiя та органiзацiя наукових дослiдженьв205лаб.роботапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22м
_13.00
Нормування антропогенного навантаженняв207практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-20
~Четвер
_9.30ч
Метрологiя i клiматологiяв205практикадоц.Гiльов В.В.
ЕКО-22
Радiоекологiя i радiобiологiяв209практикапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-21
_9.30з
Якiсть та безпека життєд.населенияв209практикадоц.Гiльов В.В.
ЕКО-20
_11.00ч
Адаптацiя ЄС до змiн клiмату та стiйкi урб.в209практикапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-20
Геоiнформацiйнi системи в екологiiв207практикадоц.Тимошенко О.А.
ЕКО-23м
Органiзацiя управлiння в природоохор.301практикадоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-21
_11.00з
Урбоекологiяв209практикадоц.Гiльов В.В.
ЕКО-20
_13.00ч
Оптимiзацiя природокористуванняв207практикадоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-23м
~П`ятниця
_9.30ч
Фiзика та хiмiя навколлишнього середовищав209практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
_9.30з
Загальна екологiя та неоекологiяв207практикапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22
Стратегiчна екологiчна оцiнкав209практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
_11.00ч
Екологiя людинив209практикадоц.Ткач Н.О.
ЕКО-21
Зеленi технологii ств.урбоекосистемв207практикадоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-23м
_11.00з
Економiка природокористуванняв209практикадоц.Полторацька
В.М.
ЕКО-21
Загальна екологiя та неоекологiяв207практикапроф.Яковишина
Т.Ф.
ЕКО-22
_13.00ч
Стратегiя сталого розвиткув207лекцiядоц.Ткач Н.О.
ЕКО-23м

.
ОВ,К та ТГП
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид ВикладачГрупа
~Понедiлок
_8.00
ВIМ технологii поектув.iнжен.мережлекцiядоц.Ляховецька М.М.
ВIМ-23м
_9.30
Вентиляцiя промисл. спорудлекцiядоц.Колесник I.О.
ТГПВ-23м
Кондицiювання повiтрялекцiядоц.Петренко А. О.
ТГПВ-20+ст
Теплогенеруючи установкилекцiядоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-21+ст
Технiчна термодинамiкалекцiяст.в.Березюк Г.Г.
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_11.00ч
Промислове теплопостачаннялекцiядоц.Солод Л.В.
ТГПВ-23м
_11.00
Енергетичний баланс будiвельлекцiядоц.Адегов О.В.
ЕМ-23м
Нетрадиц.та поновл.джерела енергiiлекцiядоц.Ляховецька М.М.
ТГПВ-21+ст
Удосканалення системТГПВ i вентиляц.лекцiядоц.Колесник I.О.
ТГПВ-22м
_13.00
Аеродинамiка вентиляцiiлекцiядоц.Каспiйцева В.Ю.
ТГПВ-21+ст
Теоретичнi.науковi експер.дослiдженнялекцiядоц.Ляховецька М.М.
ТГПВ-22м
_14.30
Методи оцiнка та прог.стану пов./сер.лекцiядоц.Каспiйцева В.Ю.
ТГПВ-20+ст
~Вiвторок
_9.30
Альтернативне теплове обл.систем цив.iнженерiiлекцiядоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-22м
Будiвельна теплофiзiкалекцiядоц.Колесник I.О.
ТГПВ-21+ст
_11.00ч
Модернiзацiя.реконструкцiя рем.вiдн.роботилекцiядоц.Петренко А. О.
ТГПВ-23м
_11.00з
Технiчне регулюваннялекцiядоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-23м
_11.00
Iнженернi мережiлекцiядоц.Колесник I.О.
ТГПВ-21+ст
Аналiз та фiзико-математичне моделюваннялекцiядоц.Солод Л.В.
ТГПВ-22м
Основи проектув.iнженерних системлекцiядоц.Адегов О.В.
ЕЕБ-22м
_13.00
Газопостачаннялекцiядоц.Ткачова В.В.
ТГПВ-20+ст
Газопостачаннялекцiяст.в.Березюк Г.Г.
ТГПВ-20+ст
Енергоресурсозбереження та енергоаудитлекцiядоц.Голякова I.В.
ТГПВ-23м
Системний аналiз якостi навкол.середовищалекцiядоц.Прокофьева Г.Я.
ЕКО-22м
_14.30
Теплогазопостачання та вентиляцiялекцiядоц.Голякова I.В.
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
~Середа
_9.30ч
Промислове теплопостачання169бпрактикадоц.Солод Л.В.
ТГПВ-23м
_9.30з
Кондицiювання повiтря168практикадоц.Петренко А. О.
ТГПВ-20+ст
_9.30
Альтернативне теплове обл.систем цив.iнженерii169апрактикадоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-22м
_11.00ч
Технiчне регулювання169бпрактикадоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-23м
_11.00з
Модернiзацiя.реконструкцiя рем.вiдн.роботи169бпрактикадоц.Петренко А. О.
ТГПВ-23м
_11.00
Аналiз та фiзико-математичне моделювання169апр/лаб.доц.Солод Л.В.
ТГПВ-22м
_13.00ч
Системний аналiз якостi навкол.середовища169бпрактикадоц.Прокофьева Г.Я.
ЕКО-22м
_14.30ч
Енергоресурсозбереження та енергоаудит169апрактикадоц.Голякова I.В.
ТГПВ-23м
_14.30з
Вентиляцiя промисл. споруд169апрактикадоц.Колесник I.О.
ТГПВ-23м
~Четвер
_8.00ч
Аеродинамiка вентиляцii169бпрактикадоц.Каспiйцева В.Ю.
ТГПВ-21+ст
_8.00з
Iнженернi мережi169бпрактикаас.Волошко В.М.
ТГПВ-21+ст
_9.30з
ВIМ технологii поектув.iнжен.мереж169апрактикадоц.Ляховецька М.М.
ВIМ-23м
Основи проектув.iнженерних систем168практикадоц.Адегов О.В.
ЕЕБ-22м
_9.30
Будiвельна теплофiзiка169бпрактикадоц.Колесник I.О.
ТГПВ-21+ст
_11.00ч
Кондицiювання повiтря169алаб.роботадоц.Петренко А. О.
ТГПВ-20+ст
Теплогенеруючи установки169бпрактикадоц.Прокофьева Г.Я.
ТГПВ-21+ст
_11.00з
Газопостачання169апрактикадоц.Ткачова В.В.
ТГПВ-20+ст
Газопостачання166апрактикаст.в.Березюк Г.Г.
ТГПВ-20+ст
Енергетичний баланс будiвель168практикадоц.Адегов О.В.
ЕМ-23м
Нетрадиц.та поновл.джерела енергii169бпрактикадоц.Ляховецька М.М.
ТГПВ-21+ст
~П`ятниця
_8.00
Удосканалення системТГПВ i вентиляц.169бпрактикадоц.Колесник I.О.
ТГПВ-22м
_9.30з
Технiчна термодинамiка169алаб.роботадоц.Ткачова В.В.
ТГПВ-22-2
_9.30
Теоретичнi.науковi експер.дослiдження169бпрактикадоц.Ляховецька М.М.
ТГПВ-22м
Технiчна термодинамiка168лекцiяст.в.Березюк Г.Г.
ТГПВ-22-1
_11.00ч
Технiчна термодинамiка169алаб.роботадоц.Ткачова В.В.
ТГПВ-22-1
_11.00
Технiчна термодинамiка168лекцiяст.в.Березюк Г.Г.
ТГПВ-22-2
копія 22.09.2023