ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Комісії з реорганізації ПДАБА, проректор Владислав ДАНІШЕВСЬКИЙ
15.03.2024

Розклад для викладача ( Будiвельний ф-т ). 2 семестр 2 половина. 2023/2024 навч.рiк.

Iнж.геол. i геотех. БТМ та ОМ ЗБК МДПК ОУБ ТБМ,вир.та конс Техн.будiв.вир. Ф i ПД Фiзвиховання

.
Iнж.геол. i геотех.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Волнянський
_Середа
13.00Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-2
_Четвер
8.00Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-23ст
~доц.Горлач С.М.
_Середа
8.00Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-1
9.30Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-4п
13.00Iнженерна геологiя407лаб.робота
АДА-22
14.30Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-3
_Четвер
8.00Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-23ст
9.30Iнженерна геологiя408бпрактика
АДА-22-2
11.00зГеологiя та геоморфологiя408бпрактика
ГiЗ-23
14.30Iнженерна геологiя407лаб.робота
ТБК-22
_П`ятниця
8.00чIнженернi вишукування408бпрактика
ПЦБ-20-3
9.30чIнженернi вишукування407практика
ПЦБ-21ст
11.00зIнженернi вишукування407практика
ПЦБ-20-1
13.00чIнженернi вишукування408бпрактика
ПЦБ-20-2
13.00зIнженернi вишукування408бпрактика
ПЦБ-20-4п
~доц.Грабовець О.М.
_Понедiлок
8.00чIнженернi вишукуваннялекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
8.00зIнженерна геологiялекцiя
АДА-22
АДА-22-2
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
ТБК-22
14.30чГеологiя та геоморфологiялекцiя
ГiЗ-23
14.30зIнженернi вишукуваннялекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
~доц.Загiльский В.А.
_Понедiлок
13.00чМодел взаємодiй фунд. с грунт серед.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30чМодел взаємодiй фунд. с грунт серед.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Вiвторок
11.00Особливостi проєкт. ОiФ в склад. геол.i гiдр. ум.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
~доц.Ковба В.В.
_Вiвторок
9.30зОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Середа
8.00зПризначення фунд.будiв.з урах.механ.гр.407практика
ЦБ-22-1
9.30зПризначення фунд.будiв.з урах.механ.гр.407практика
ЦБ-22-2
11.00Особливостi проєкт. ОiФ в склад. геол.i гiдр. ум.каф.практика
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
9.30чОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
~доц.Нажа П.М.
_Середа
8.00Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-1
9.30Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-4п
14.30Iнженерна геологiя408блаб.робота
ПЦБ-22-3
_Четвер
14.30чIнженернi констр. буд.i спор. (фун.осн.геол.)412практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
14.30зГрунтознавство та механiка грунтiв412практика
ПЦБ-21-3
_П`ятниця
9.30чIнженернi констр. буд.i спор. (фун.осн.геол.)412практика
АРХ-21-4п
9.30зГрунтознавство та механiка грунтiв412практика
ПЦБ-21-4п
11.00чГрунтознавство та механiка грунтiв412практика
ПЦБ-21-1
11.00зIнженернi констр. буд.i спор. (фун.осн.геол.)412практика
АРХ-21-5п
~проф.Ковальов В.В.
_Вiвторок
9.30чПризначення фунд.будiв.з урах.механ.гр.лекцiя
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
9.30зГрунтознавство механiка грунтiвлекцiя
АДА-21
9.30зГрунтознавство та механiка грунтiвлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_П`ятниця
9.30чГрунтознавство та механiка грунтiв408бпрактика
ПЦБ-21-2
11.00чГрунтознавство механiка грунтiв408бпрактика
АДА-21
11.00чГрунтознавство та механiка грунтiв408бпрактика
ПЦБ-22ст

.
БТМ та ОМ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Буратинський А.П.
_Понедiлок
13.00Теоретична механiкалекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
_Вiвторок
8.00чТеоретична механiкалекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
_Середа
8.00чТеоретична механiка423практика
ПЦБ-23-4
9.30чТеоретична механiка423практика
ПЦБ-23-3
_П`ятниця
9.30чТеоретична механiка423практика
ПЦБ-23-1
11.00чТеоретична механiка423практика
ПЦБ-23-2
13.00чТеоретична механiка423практика
АДА-23
~доц.Варяничко М.О.
_Понедiлок
13.00зДинамiка i стiйкiсть будiвель i спорудлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Середа
9.30чБудiвельна механiка309апрактика
ПЦБ-22-3
9.30зБудiвельна механiка354практика
ПЦБ-22-1
11.00чОпiр матерiалiв309апрактика
ПЦБ-22-4п
11.00зБудiвельна механiка354практика
ПЦБ-23ст
13.00чБудiвельна механiка354практика
ПЦБ-22-4п
14.30чБудiвельна механiка354практика
ПЦБ-22-2
_Четвер
9.30чОпiр матерiалiв108практика
АДА-22
9.30зДинамiка i стiйкiсть будiвель i споруд423практика
ПЦБ-21-1
11.00чДинамiка i стiйкiсть будiвель i споруд423практика
ПЦБ-21-2
11.00зДинамiка i стiйкiсть будiвель i споруд423практика
ПЦБ-21-3
_П`ятниця
11.00чДинамiка i стiйкiсть будiвель i споруд354практика
ПЦБ-21-4п
11.00зДинамiка i стiйкiсть будiвель i споруд354практика
ПЦБ-22ст
~доц.Волчок Д.Л.
_Понедiлок
14.30Надiйнiсть автомобiлiвлекцiя
АТ-23м
_Вiвторок
9.30Основи теорii експериментулекцiя
АТ-23м
11.00чОсн.буд. iнжен. Основи теорiї спорудлекцiя
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
11.00зПараметричне проектування вiдпов.буд/спорудлекцiя
ВIМ-23м
13.00чДослiдження робочих процесiв в авт.механ зас.лекцiя
АТ-20+ст
_Середа
11.00зОсн.буд. iнжен. Основи теорiї споруд553практика
АРХ-22-5п
13.00чДослiдження робочих процесiв в авт.механ зас.453практика
АТ-20+ст
13.00зНадiйнiсть автомобiлiв170практика
АТ-23м
14.30зОснови теорii експерименту170практика
АТ-23м
_Четвер
9.30зОсн.буд. iнжен. Основи теорiї споруд322апрактика
АРХ-22-2
11.00зОсн.буд. iнжен. Основи теорiї споруд322апрактика
АРХ-22-4п
13.00зПараметричне проектування вiдпов.буд/споруд423практика
ВIМ-23м
~доц.Карасьов О.Г.
_Понедiлок
13.00чОпiр матерiалiвлекцiя
АУТП-23
_Вiвторок
11.00Опiр матерiалiвлекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
КМiДМ-22+с
_Середа
13.00Опiр матерiалiв351практика
КМiДМ-22+с
_Четвер
9.30Опiр матерiалiв553лаб/пр
БМО-22 +ст
9.30Опiр матерiалiв553практика
АТ-22-2
11.00Опiр матерiалiв553лаб/пр.
АТ-22-1+ст
14.30зОпiр матерiалiв353практика
АУТП-23
~доц.Кожемякiна I.Ф
_Понедiлок
11.00зОпiр матерiалiвлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Середа
9.30чОпiр матерiалiвв105практика
ТГПВ-22-1
9.30зОпiр матерiалiвв105практика
ВВ-22-1
11.00чОпiр матерiалiвв105практика
ПЦБ-22-3
11.00зОпiр матерiалiвв105практика
ПЦБ-22-2
13.00чОпiр матерiалiвв105практика
АДА-22-2
13.00зОпiр матерiалiвв105практика
ВВ-22-2
14.30зОпiр матерiалiвв105практика
ТГПВ-22-2
_Четвер
9.30чОпiр матерiалiвв102практика
ПЦБ-22-1
9.30зОпiр матерiалiвв102практика
ПЦБ-23ст
~доц.Погасiй О.А.
_Понедiлок
9.30чОпiр матерiалiвлекцiя
АДА-22
АДА-22-2
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
ТБК-22
~проф.Данiшевський В.В.
_Понедiлок
9.30зБудiвельна механiкалекцiя
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
_Вiвторок
9.30чБудiвельна механiкалекцiя
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
_Середа
11.00чОсн.буд. iнжен. Основи теорiї споруд553практика
АРХ-22-1
~проф.Зеленський А.Г
_Вiвторок
9.30зОпiр матерiалiвлекцiя
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
11.00Теоретична механiкалекцiя
ЦБ-23
_Середа
9.30зОпiр матерiалiвв107практика
ТБК-22
11.00чТеоретична механiкав107практика
ВВ-23-1
11.00зТеоретична механiкав107практика
ВВ-23-2
13.00чТеоретична механiкав107практика
ТБК-23
13.00зТеоретична механiкав107практика
ВВ-23-2
14.30чОпiр матерiалiв351практика
ЦБ-22-2
14.30зТеоретична механiка354практика
ЦБ-23
_Четвер
8.00чТеоретична механiкав107практика
ВВ-23-1
8.00зТеоретична механiкав107практика
ЦБ-23
9.30чОпiр матерiалiвв105практика
ЦБ-22-1
~проф.Слободянюк С.О
_Вiвторок
11.00Теоретична механiкалекцiя
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ТГПВ-23
_Середа
9.30зТеоретична механiка423практика
ТГПВ-23
_Четвер
8.00чТеоретична механiка354практика
ТГПВ-23

.
ЗБК
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Мислицька А.О.
_Четвер
9.30зЗалiзобетоннi конструкцiї129практика
ПЦБ-21-2
11.00зПланування та обробка резул.експер.129практика
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
~доц. Бондаренко А.В.
_Четвер
11.00чТехнiчнi засоби обстеж.енергоауд.б/с279практика
ЕМ-23м
~доц.Бордун М.В.
_Понедiлок
11.00чОснови енергоефективностi в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_П`ятниця
9.30чОснови енергоефективностi в буд-вi129практика
ПЦБ-20-1
9.30зОснови енергоефективностi в буд-вi129практика
ПЦБ-20-3
11.00чОснови енергоефективностi в буд-вi129практика
ПЦБ-20-2
~доц.Буцька О.Л.
_Вiвторок
9.30зОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Середа
11.00Iнженернi констр. будiвель i споруд129практика
АРХ-20-1
13.00Iнженернi констр. будiвель i споруд129практика
АРХ-20-4п
_Четвер
9.30чОснови автоматиз. проєктув. в буд-вi502практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
11.00чЗалiзобетоннi конструкцiї270практика
ПЦБ-21-1
_П`ятниця
11.00Iнженернi констр. будiвель i споруд310практика
АРХ-20-5п
~доц.Зiнкевич О.Г.
_Вiвторок
9.30чIнженернi констр. будiвель i спорудлекцiя
АРХ-20-1
АРХ-20-4п
АРХ-20-5п
~доц.Зезюков Д.М.
_Понедiлок
11.00Техн.експертиза проєктiв буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00зПланування та обробка резул.експер.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Вiвторок
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
~доц.Коваль О.О.
_Понедiлок
11.00чКонтроль якостi в буд.енерг.будiвельлекцiя
ЕМ-23м
_Середа
11.00зКонтроль якостi в буд.енерг.будiвель353практика
ЕМ-23м
~доц.Конопляник О.Ю.
_Вiвторок
11.00Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00чЗБК споруд автом.дорiглекцiя
АДА-21
_Середа
11.00Рацiонал. проєктування ЗБ та ККкаф.практика
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
9.30зЗБК споруд автом.дорiг350практика
АДА-21
11.00чПланування та обробка резул.експер.129практика
ПЦБ-23-1мн
~доц.Котов М.А.
_Вiвторок
13.00Методологiя наукових дослiдженьлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30чМетодологiя наукових дослiдженьлекцiя
ЕМ-23м
_Середа
9.30чМетодологiя наукових дослiджень351практика
ЕМ-23м
_П`ятниця
9.30чЗалiзобетоннi конструкцiї353практика
ПЦБ-21-3
11.00чОснови енергоефективностi в буд-вi351практика
ПЦБ-20-4п
11.00зОснови енергоефективностi в буд-вi351практика
ПЦБ-21ст
~доц.Махiнько М.М.
_Понедiлок
9.30зДiагностика технiчного стану пiдс.реконстр.б/слекцiя
ЦБ-21+ст
_Четвер
11.00зДiагностика технiчного стану пiдс.реконстр.б/с163лаб.робота
ЦБ-21+ст
~доц.Титюк А.О.
_Понедiлок
11.00чЗалiзобетоннi конструкцiїлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Вiвторок
11.00Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
11.00чЗалiзобетоннi конструкцiї272практика
ПЦБ-22ст
~доц.Шляхов К.В.
_Четвер
9.30зЗалiзобетоннi конструкцiї353практика
ПЦБ-21-4п
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
~доц.Юрченко Є.Л.
_Понедiлок
13.00чОснови розроб.проект.енер.будiвельлекцiя
ЕМ-23м
13.00зТехнiчнi засоби обстеж.енергоауд.б/слекцiя
ЕМ-23м
_Четвер
9.30зОснови розроб.проект.енер.будiвель427впрактика
ЕМ-23м
~проф.Шехоркiна С.Є.
_Понедiлок
9.30Проекти вiдновлення термодерн.жит/флекцiя
ЕМ-23м
11.00чПроектуван.енергоеф.будiвель з викор.ВIМ мод.лекцiя
ВIМ-23м
13.00чТехн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00зПроектуван.енергоеф.будiвель з викор.ВIМ мод.лекцiя
ВIМ-23м
14.30чТехн.диагн. та пiдсил. ЗБ та КК буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Вiвторок
9.30чЦiфровiзацiя у сферi буд-ва та енерг.лекцiя
ВIМ-23м
9.30чЦифровiзац.у сферi буд-ваенер.житлового фондулекцiя
ЕМ-23м
11.00Рацiонал. проєктування ЗБ та ККлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
9.30зЦiфровiзацiя у сферi буд-ва та енерг.163практика
ВIМ-23м
11.00чПроектуван.енергоеф.будiвель з викор.ВIМ мод.163практика
ВIМ-23м
11.00зЦифровiзац.у сферi буд-ваенер.житлового фонду279практика
ЕМ-23м
13.00Проекти вiдновлення термодерн.жит/ф353практика
ЕМ-23м

.
МДПК
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Карасик
_П`ятниця
9.30зДерев*янi конструкцiї270практика
ПЦБ-21ст
11.00зДерев*янi конструкцiї270практика
ПЦБ-20-4п
~доц.Iвченко Ю.В.
_Понедiлок
11.00зМеталевi конструкцiїлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
13.00чМеталевi конструкцiїлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_П`ятниця
9.30зМеталевi конструкцiї425практика
ПЦБ-21-1
11.00зМеталевi конструкцiї425практика
ПЦБ-21-2
13.00зДерев*янi конструкцiї270практика
ПЦБ-20-2
~доц.Горбачова Т.А.
_Вiвторок
9.30чМКспорудавтом.дорiглекцiя
АДА-21
_Четвер
9.30чМеталевi конструкцiїв106практика
ПЦБ-21-3
11.00чМеталевi конструкцiїв106практика
ПЦБ-21-4п
11.00зМКспорудавтом.дорiгв106практика
АДА-21
14.30чМеталевi конструкцiї351практика
ПЦБ-22ст
~доц.Давидов I.I.
_Вiвторок
9.30зОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
11.00Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня вiдповiд.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00чБудiвельнi конструкцiiлекцiя
ВВ-21+ст
ТГПВ-21+ст
_Середа
11.00Проєктув. МК буд.i спор. пiдв. рiвня вiдповiд.каф.практика
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
8.00чДерев*янi конструкцiї425практика
ПЦБ-20-3
8.00зБудiвельнi конструкцii270практика
ТГПВ-21+ст
9.30чОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
11.00чБудiвельнi конструкцiiв101практика
ВВ-21+ст
~доц.Чабан В.П.
_Понедiлок
13.00чТехн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00зДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.лекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
14.30чТехн.диагн. та пiдсил. МК буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Вiвторок
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
13.00Дерев*янi конструкцiїлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_П`ятниця
8.00чДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.425практика
ПЦБ-21ст
9.30чДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.271практика
ПЦБ-20-3
9.30зДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.353практика
ПЦБ-20-2
11.00чДерев*янi конструкцiї425практика
ПЦБ-20-1
13.00чДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.425практика
ПЦБ-20-4п
13.00зДiагностика тех. стану та пiдсилення буд.конс.425практика
ПЦБ-20-1
~проф.Єгоров Є.А.
_Понедiлок
11.00Штучнi споруди на автомоб.дорогахлекцiя
АДА-20
_Четвер
9.30чШтучнi споруди на автомоб.дорогах350практика
АДА-20

.
ОУБ
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Бородин М.О.
_Вiвторок
11.00чIнформац.технологii в управл буд.проектамилекцiя
ВIМ-23м
13.00зIнформац.технологii в управл буд.проектамилекцiя
ВIМ-23м
_Середа
9.30чОбгрунт.прийн.рiшень в буд.i цив. iнжен.п105практика
ДН-23-1мн
11.00Органiзацiйне проєктуванняп212практика
ДН-23-2мн
13.00Органiзацiйне проєктуванняп212практика
ДН-23-1мн
_Четвер
9.30чОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
9.30зОбгрунтув.ефектив.рiшень в буд-вi та цiв.iнж.271практика
ТБК-23м
11.00чОцiнка i управлiння нерухомiстю512практика
ДН-23-2мн
11.00зIнформац.технологii в управл буд.проектами324практика
ВIМ-23м
13.00зОцiнка i управлiння нерухомiстюп210практика
ДН-23-1мн
14.30зУправлiння проєктами органiз. перетвореньп311практика
ПМен-23мп
_П`ятниця
8.00зОрганiзацiйне проєктування171практика
ПЦБ-21ст
9.30чОрганiзацiйне проєктування171практика
ПЦБ-20-4п
11.00чОрганiзацiйне проєктування171практика
ПЦБ-20-3
11.00зОрганiзацiйне проєктування171практика
ПЦБ-20-2
13.00чОрганiзацiйне проєктування171практика
ПЦБ-20-1
~доц.Дьяченко Л.Ю.
_Вiвторок
9.30зМатерiально-техн. забеспечення в буд-вiлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
13.00Органiзацiя будiвництвалекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Четвер
9.30чМатерiально-техн. забеспечення в буд-вi271практика
ПЦБ-23-1мн
11.00чМатерiально-техн. забеспечення в буд-вi271практика
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
11.00зОрганiзацiя та управлiння виробництвом552практика
ГIЗ-20
_П`ятниця
9.30чОрганiзацiя будiвництва270практика
ПЦБ-21-4п
11.00чОрганiзацiя будiвництва270практика
ПЦБ-21-3
~доц.Мартиш О.О.
_Понедiлок
9.30Обгрунт.прийн.рiшень в буд.i цив. iнжен.лекцiя
ДН-23-1мн
13.00чОбгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та цив. iнж.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30чОбгрун.прийн.ефект.рiш. в буд. та цив. iнж.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30зОбгрунтув.ефектив.рiшень в буд-вi та цiв.iнж.лекцiя
ТБК-23м
_Вiвторок
14.30чОрганiзацiйне проєктуваннялекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
_Середа
11.00чМетодологiя наукових дослiдженьп105практика
ДН-23-1мн
13.00чМетодологiя наукових дослiдженьп105практика
ДН-23-2мн
~доц.Мартиш О.П.
_Четвер
8.00чПланування управлiння орган.буд-ва319практика
АДА-20
9.30чОрганiзацiя. планування i управлiння виробництв309практика
ПМ-21ст
13.00чМатерiально-техн. забеспечення в буд-вi309апрактика
ДН-23-2мн
~доц.Папiрник Р.Б.
_Четвер
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
~доц.Ткач Т.В.
_Середа
11.00Органiзацiя спорудж. висот.будiвелькаф.практика
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Четвер
9.30чОрганiзацiя будiвництва322апрактика
ПЦБ-21-1
9.30зОрганiзацiя будiвництва270практика
ПЦБ-22ст
11.00зОрганiзацiя будiвництва270практика
ПЦБ-21-2
~доц.Чашин Д.Ю.
_Понедiлок
11.00Матерiально-техн. забеспечення в буд-вiлекцiя
ДН-23-2мн
_Вiвторок
9.30зОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
11.00чПланування управлiння орган.буд-валекцiя
АДА-20
11.00зОрганiзацiя та управлiння виробництвомлекцiя
ГIЗ-20
13.00чОрганiзацiя та управлiння виробництвомлекцiя
ГIЗ-20
13.00зПланування управлiння орган.буд-валекцiя
АДА-20
14.30чОрганiзацiя. планування i управлiння виробництвлекцiя
БМО-20+ст
ПМ-21ст
~проф.Заяць Є.I.
_Понедiлок
9.30зОрганiзацiйне проєктуваннялекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Вiвторок
11.00Органiзацiя спорудж. висот.будiвельлекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
13.00зУправлiння проєктами органiз. перетвореньлекцiя
ПМен-23мп
~проф.Кравчуновська Т.С.
_Вiвторок
9.30чОцiнка i управлiння нерухомiстюлекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
11.00зОцiнка i управлiння нерухомiстюлекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн
13.00чМетодологiя наукових дослiдженьлекцiя
ДН-23-1мн
ДН-23-2мн

.
ТБМ,вир.та конс
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Василенко С.В.
_Середа
8.00зБудiвельне матерiалознавство165лаб.робота
ПЦБ-23-3
9.30чБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
ВВ-22-1
9.30зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-1
11.00чБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ВВ-22-2
11.00зБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
ТГПВ-22-2
13.00чБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
ТГПВ-22-1
14.30чТехнологii виробн.використання добавок163лаб.робота
ТБК-23м
14.30зТехнологii виробн.викор.мат-лiв спец.призн.163практика
ТБК-23м
_Четвер
8.00зТермодинамiка163практика
ТБК-22
9.30чПроцеси i апарати у вироб.буд.мат.162лаб.робота
ТБК-22
9.30зОрган.управл.пiдприємств.з виробн.б/млекцiя
ТБК-20+ст
_П`ятниця
8.00зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-2
11.00чБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
ТБК-23
11.00зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-4
13.00зБудiвельне матерiалознавство165лаб.робота
АДА-23
~ас.Морозевич О.Г.
_П`ятниця
13.00зБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
АДА-23
~доц.Бондаренко С.В.
_Понедiлок
13.00зТехнологii виробн.використання добавоклекцiя
ТБК-23м
_Вiвторок
9.30чБудiвельне матерiалознавстволекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
11.00зБудiвельне матерiалознавстволекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
_Середа
8.00зБудiвельне матерiалознавство165лаб.робота
ПЦБ-23-3
9.30зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-1
_П`ятниця
8.00зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-2
11.00зБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ПЦБ-23-4
~доц.Дехта Т.М.
_Понедiлок
9.30чТехнологiї, матер.знав. Формовкалекцiя
ОМ-22
_Вiвторок
8.00Будiвельне матерiалознавстволекцiя
КЕР-23
9.30чЕнерго-та ресурсозбереженнялекцiя
ТБК-21
11.00Основи технологii виробн.стiн.озд.iзол.мат-лiвлекцiя
ТБК-20+ст
_Середа
9.30чБудiвельне матерiалознавство163лаб.робота
ВВ-22-1
11.00чБудiвельне матерiалознавство162лаб.робота
ВВ-22-2
11.00зБудiвельне матерiалознавство165лаб.робота
ТГПВ-22-2
13.00чБудiвельне матерiалознавство165практика
ТГПВ-22-1
_Четвер
8.00Технологiї, матерiал.знав. Формовка165практика
ОМ-22
9.30чОснови технологii виробн.стiн.озд.iзол.мат-лiв165практика
ТБК-20+ст
11.00чЕнерго-та ресурсозбереження171практика
ТБК-21
11.00зОснови технологii виробн.стiн.озд.iзол.мат-лiв165практика
ТБК-20+ст
_П`ятниця
11.00чБудiвельне матерiалознавство165лаб.робота
ТБК-23
~доц.Мосьпан В.I.
_Понедiлок
11.00чЗаповнювачi для бетонулекцiя
ТБК-21
11.00зЗасоби контролю технологiчних процесiвлекцiя
ТБК-21
13.00чЗасоби контролю технологiчних процесiвлекцiя
ТБК-21
13.00зТеорiя тепло-та масопереносу в мат-лахлекцiя
КМiДМ-22+с
_Середа
13.00Заповнювачi для бетону171лаб.робота
ТБК-21
_Четвер
9.30чЗасоби контролю технологiчних процесiв163практика
ТБК-21
9.30зТеорiя тепло-та масопереносу в мат-лах162практика
КМiДМ-22+с
~доц.Савiн Ю.Л.
_Понедiлок
8.00чСпец. технологii вигот.з/б конструк.лекцiя
ТБК-23м
9.30зПроцеси i апарати у вироб.буд.мат.лекцiя
ТБК-22
11.00зТермодинамiкалекцiя
ТБК-22
_Вiвторок
9.30Будiвельнi конструкцiiлекцiя
ТБК-20+ст
13.00чУтилiзацiя та рукуперацiя вiдходiвлекцiя
ТБК-21
13.00зСучаснi констр.матер.дорож.одягулекцiя
АДА-23м
_Середа
9.30зУтилiзацiя та рукуперацiя вiдходiв165практика
ТБК-21
13.00зСпец. технологii вигот.з/б констр.163практика
ТБК-23м
_Четвер
8.00зТермодинамiка163практика
ТБК-22
9.30чПроцеси i апарати у вироб.буд.мат.162лаб.робота
ТБК-22
9.30зПроцеси i апарати у вироб.буд.мат.162практика
ТБК-22
11.00чБудiвельнi конструкцii165практика
ТБК-20+ст
11.00зСучаснi констр.матер.дорож.одягу165апрактика
АДА-23м
~проф.Дерев*янко В.М.
_Понедiлок
11.00чМетодологiя наукових дослiдженьлекцiя
ТБК-23м
11.00зАналiз технологiй та модел.в буд.мат-вiлекцiя
ТБК-23м
_Середа
11.00чМетодологiя наукових дослiджень165апрактика
ТБК-23м
11.00зАналiз технологiй та модел.в буд.мат-вi165апрактика
ТБК-23м
~проф.Сторчай Н.С.
_Понедiлок
9.30чТехнологii виробн.викор.мат-лiв спец.призн.лекцiя
ТБК-23м
11.00Технологii виробн.сучасних бет.з/б виробiвлекцiя
ТБК-20+ст
13.00Технологii виробн.сучасних бет.з/б виробiвлекцiя
ТБК-20+ст
_Вiвторок
13.00Технологii виробн.бет.спец.призначеннялекцiя
ТБК-20+ст
14.30Орган.управл.пiдприємств.з виробн.б/млекцiя
ТБК-20+ст
_Середа
9.30чТехнологii виробн.сучасних бет.з/б виробiв165лаб.робота
ТБК-20+ст
11.00чТехнологii виробн.сучасних бет.з/б виробiв165практика
ТБК-20+ст
~проф.Шпирько М.В.
_Понедiлок
11.00чБудiвельне матерiалознавстволекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
13.00зФiзико-фiм.дослiджження б/млекцiя
ТБК-21
_Середа
11.00Фiзико-фiм.дослiджження б/м171лаб.робота
ТБК-21

.
Техн.будiв.вир.
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~доц.Гайдар А.М.
_Понедiлок
9.30Управлiння проєктамилекцiя
АДА-23м
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Середа
11.00зТехнологiчнi стадiї будiвництва309апрактика
АДА-22
13.00зТехнологiчнi стадiї будiвництва309апрактика
АДА-22-2
~доц.Ганник М.I.
_Вiвторок
8.00чТехнологiя будiвництва дорiг та аеродромiвлекцiя
АДА-21
9.30чТБД та аеродромiвлекцiя
АДА-20
_Четвер
9.30чТехнологiя будiвництва дорiг та аеродромiв309апрактика
АДА-21
9.30зТБД та аеродромiв309практика
АДА-20
~доц.Дiкарев К.Б.
_Вiвторок
11.00Новiтнi технологiї в проєк.буд. виробництвалекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Середа
11.00Новiтнi технологiї в проєк.буд. виробництвакаф.практика
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_П`ятниця
11.00зТехнологiя будiвельного виробництва319практика
ПЦБ-21-4п
~доц.Дзюбан О.В.
_Понедiлок
9.30Проекти вiдновлення термодерн.жит/флекцiя
ЕМ-23м
_Четвер
11.00зТехнологiя будiвельного виробництва319практика
ПЦБ-22ст
13.00Проекти вiдновлення термодерн.жит/ф309практика
ЕМ-23м
~доц.Капшук О.А.
_Понедiлок
9.30чIнформац.моделюв.тех/буд.процесiвлекцiя
ВIМ-23м
_Вiвторок
9.30зОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
11.00чТехнологiя будiвельного виробництвалекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Четвер
9.30чОснови автоматиз. проєктув. в буд-вiкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
9.30зТехнологiя будiвництва317практика
АРХ-21-4п
11.00чТехнологiя будiвництва319практика
АРХ-21-4п
11.00зТехнологiя будiвельного виробництва309апрактика
ПЦБ-21-1
13.00чIнформац.моделюв.тех/буд.процесiв319практика
ВIМ-23м
~доц.Кислиця Л.В.
_Понедiлок
9.30Технологiя будiвництвалекцiя
АРХ-21-1
АРХ-21-2
АРХ-21-4п
АРХ-21-5п
11.00чТехнологiчнi стадiї будiвництвалекцiя
АДА-22
АДА-22-2
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
ТБК-22
_П`ятниця
9.30чТехнологiя будiвництва319практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
9.30зТехнологiя будiвельного виробництва319практика
ПЦБ-21-2
11.00зТехнологiя будiвництва309практика
АРХ-21-1
АРХ-21-2
~доц.Мартиш О.П.
_Вiвторок
11.00чТБВлекцiя
ТБК-21
13.00Проектнi рiшення зтехн.в буд-вiлекцiя
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
_Четвер
8.00зПроектнi рiшення зтехн.в буд-вi309практика
ЦБ-22-2
9.30чОрганiзацiя. планування i управлiння виробництв309практика
БМО-20+ст
9.30зПроектнi рiшення зтехн.в буд-вi310практика
ЦБ-22-1
11.00зТБВ310практика
ТБК-21
14.30чТБВ309практика
ТБК-21
~доц.Несевря П.I.
_Вiвторок
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахлекцiя
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
_Четвер
9.30зТехнологiя будiвельного виробництва309апрактика
ПЦБ-21-3
~доц.Папiрник Р.Б.
_Вiвторок
9.30чМодерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
11.00чМодерн.реконстр. та ремонт-вiдновл. роб.буд.цiв.iнлекцiя
ТБК-23м
11.00чМодерн.реконстр.рем-вiдновл.роботилекцiя
ЕМ-23м
_Четвер
9.30чМодерн.реконстр.рем-вiдновл.роботи351практика
ЕМ-23м
~проф.Бiлоконь А.I.
_Понедiлок
13.00чПроєк.рац.техн. звед.та монтаж. буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30чПроєк.рац.техн. звед.та монтаж. буд.i спор.лекцiя
ПЦБ-23-1мн
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
_Вiвторок
9.30Управлiння проєктами в буд-вiлекцiя
ТБК-23м
11.00Управлiння проєктамилекцiя
ВВ-23м
ТГПВ-23м
_Середа
9.30Управлiння проєктами310практика
ВВ-23м
ТГПВ-23м
_Четвер
9.30Управлiння проєктами в буд-вi309практика
ТБК-23м
~ст.в.Долотiй М. А.
_Середа
8.00чМодерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.319практика
ПЦБ-23-1мн
9.30чТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ПЦБ-22-1
9.30зМодерн.реконстр. та ремонт-вiдновл. роб.буд.цiв.iн319практика
ТБК-23м
11.00чТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ТБК-22
13.00чТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ПЦБ-23ст
13.00зТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ПЦБ-22-4п
_Четвер
9.30чТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ПЦБ-22-2
9.30зТехнологiчнi стадiї будiвництва319практика
ПЦБ-22-3
11.00Проєктування та звед. буд.i спор. в особ.умовахкаф.практика
ПЦБ-20-1
ПЦБ-20-2
ПЦБ-20-3
ПЦБ-20-4п
ПЦБ-21ст
13.00зМодерн.реконстр.та рем.вiдновл.роботи в буд.319практика
ПЦБ-23-2мп
ПЦБ-23-3мп
14.30Технологiя будiвництва319практика
АРХ-21-5п
~ст.в.Федiна В.Г.
_Понедiлок
9.30Загальний курс будiвництвалекцiя
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
БМО-22 +ст
11.00Загальний курс будiвництвалекцiя
УМЛ-23
_Вiвторок
11.00Загальний курс будiвництвалекцiя
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23

.
Ф i ПД
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~ас.Лукяничева
_Середа
14.30зХiмiя222практика
ПМ-23
~доц.Амiруллоєва Н.В.
_Понедiлок
9.30чХiмiялекцiя
ПМ-23
11.00чАналiтична хiмiя та санiтарно-хiмiч.аналiзлекцiя
ЕКО-22
13.00Хiмiя з основами бiогеохiмiiлекцiя
ЕКО-23
_Вiвторок
9.30Теорет.основи техн.очистки при.сточ.водлекцiя
ВВ-22-1
9.30Теоретич.основи технол.очистки прир.ст.водлекцiя
ВВ-22-2
~доц.Бекетов О.В.
_Понедiлок
11.00Фiзикалекцiя
АТ-23
АУТП-23
БМО-23
БМО-23д
КМiДМ-23
ПМ-23
13.00чФiзикалекцiя
КН-23
_Вiвторок
14.30чФiзика415практика
БМО-23
_Середа
8.00чФiзика415практика
АТ-23
9.30зФiзика415практика
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
11.00чФiзика415практика
АТ-23
11.00зФiзика415практика
БМО-23
БМО-23д
13.00зФiзика415практика
АТ-23
14.30чФiзика415практика
БМО-23
БМО-23д
_Четвер
8.00Фiзика415практика
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
11.00чФiзика415практика
КН-23
11.00зФiзика416практика
БМО-23
БМО-23д
~доц.Карасьов Г.Г.
_Понедiлок
9.30чЕлектротехнiка в будiвництвiлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
9.30зЕлектропост.електрообл.в буд-вiлекцiя
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
_Вiвторок
9.30чЕлектричнi мережiлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
11.00зЕлектричнi мережiлекцiя
ПЦБ-21-1
ПЦБ-21-2
ПЦБ-21-3
ПЦБ-21-4п
ПЦБ-22ст
_Четвер
9.30чЕлектричнi мережi010практика
ПЦБ-21-4п
9.30зФiзика414практика
ПЦБ-23-3
11.00чФiзика414практика
ПЦБ-23-1
11.00зФiзика414практика
ПЦБ-23-2
_П`ятниця
9.30чЕлектричнi мережi010практика
ПЦБ-21-1
ПЦБ-22ст
11.00чЕлектричнi мережi010практика
ПЦБ-21-2
11.00зЕлектричнi мережi010практика
ПЦБ-21-3
~доц.Осипчук М.М.
_Понедiлок
14.30зВища математикалекцiя
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ТГПВ-23
ЦБ-23
_Вiвторок
9.30Вища математикалекцiя
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ТГПВ-23
ЦБ-23
11.00Вища математикалекцiя
ГiЗ-23
ЕКО-23
13.00Дискретнi структурилек/пр.
КН-23
_Середа
9.30Вища математика353практика
ВВ-23-1
11.00Вища математика352практика
ГiЗ-23
ЕКО-23
13.00чВища математика324практика
ТГПВ-23
13.00зВища математика324практика
ЦБ-23
_Четвер
8.00чВища математика352практика
ВВ-23-2
8.00зВища математика352практика
ВВ-23-1
9.30Вища математикав107практика
ЦБ-23
11.00Вища математика352практика
ТГПВ-23
14.30Вища математика322бпрактика
ВВ-23-2
~доц.Чумак Л.О.
_Понедiлок
11.00Вища математикалекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
_Середа
8.00Вища математика352практика
ПЦБ-23-2
9.30Вища математика352практика
ПЦБ-23-4
13.00чВища математика322бпрактика
ПЦБ-23-2
13.00зВища математика352практика
ПЦБ-23-1
14.30чВища математика353практика
ПЦБ-23-3
_П`ятниця
8.00Вища математика352практика
ПЦБ-23-1
11.00Вища математика352практика
ПЦБ-23-3
13.00зВища математика353практика
ПЦБ-23-4
~проф.Дiкарев Б.М.
_Вiвторок
11.00чФiзикалекцiя
АДА-23
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
ТБК-23
_Четвер
9.30чФiзика414практика
ПЦБ-23-4
~ст.в.Волнянська I.П.
_Понедiлок
11.00Фiзикалекцiя
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ГiЗ-23
ТГПВ-23
ЦБ-23
_Середа
8.00чФiзика414лаб.робота
АДА-23
8.00зФiзика414лаб.робота
ТБК-23
9.30Фiзика414пр.\лаб.
ГiЗ-23
11.00чАналiтична хiмiя та санiтарно-хiмiч.аналiз214практика
ЕКО-22
11.00зФiзика414практика
ВВ-23-1
_Четвер
8.00Хiмiя з основами бiогеохiмii214практика
ЕКО-23
9.30зФiзика415практика
ТГПВ-23
11.00чФiзика416практика
ВВ-23-2
11.00зФiзика415практика
ЦБ-23
_П`ятниця
9.30чЕлектропост.електрообл.в буд-вi121практика
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
9.30зЕлектротехнiка в будiвництвi121практика
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
11.00чЕлектропост.електрообл.в буд-вi121практика
ВВ-22-1
ВВ-22-2
11.00зЕлектротехнiка в будiвництвi121практика
ВВ-22-1
ВВ-22-2
~ст.в.Романенко Т.Є.
_Вiвторок
13.00Вища математикалекцiя
АТ-23
АУТП-23
БМО-23
БМО-23д
КМiДМ-23
ПМ-23
_Середа
11.00чВища математика353практика
АУТП-23
КМiДМ-23
ПМ-23
13.00чВища математика352практика
АТ-23
13.00зВища математика354практика
АДА-23
ТБК-23
14.30зВища математика352практика
БМО-23
БМО-23д
_П`ятниця
9.30Вища математика352практика
АДА-23
ТБК-23

.
Фiзвиховання
ВикладачДень Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Група
~
_Понедiлок
9.30Фiзичне виховання
АДА-23
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ГiЗ-23
ЕКО-23
ТБК-23
ТГПВ-23
ЦБ-23
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
11.00Фiзичне виховання
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
БМО-22 +ст
КМiДМ-22+с
КН-22-1+ст
КН-22-2
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОМ-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_Вiвторок
9.30Фiзичне виховання
АТ-23
АУТП-23
БМО-23
БМО-23д
КМiДМ-23
КН-23
ПМ-23
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
11.00Фiзичне виховання
АДА-22
АДА-22-2
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ГiЗ-22
ЕКО-22
ТБК-22
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
ДС-23-1
ДС-23-2
КЕР-23
ОМ-23
УМЛ-23
_Середа
8.00Фiзичне виховання
ВВ-23-1
ВВ-23-2
ГiЗ-23
ЕКО-23
ТГПВ-23
ЦБ-23
9.30Фiзичне виховання
АТ-22-1+ст
АТ-22-2
АУТП 22-2
АУТП-22-1+
БМО-22 +ст
КМiДМ-22+с
9.30Фiзичне вихованнялекцiя
КН-22-1+ст
КН-22-2
9.30Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-23-1
АРХ-23-2
АРХ-23-4п
АРХ-23-5п
ДС-23-1
ДС-23-2
КЕР-23
ОМ-23
УМЛ-23
11.00Фiзичне виховання
АДА-23
ТБК-23
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-23-1
ПЦБ-23-2
ПЦБ-23-3
ПЦБ-23-4
13.00Фiзичне вихованняпрактика
АРХ-22-1
АРХ-22-2
АРХ-22-4п
АРХ-22-5п
ДС-22
ЕК-22
ЛОГ-22
МАГ-22
МБ-22
МЕН-22
МТ-22
МТI-22
ОМ-22
ОО-22
ПД-22
ПУА-22
ФIН-22
_Четвер
9.30Фiзичне виховання
АТ-23
АУТП-23
БМО-23
БМО-23д
КМiДМ-23
КН-23
ПМ-23
9.30Фiзичне вихованняпрактика
ЕК-23
ЛОГ-23
МАГ-23
МБ-23
МЕН-23
МТ-23
МТI-23
ОО-23
ПД-23
ПУА-23
ФIН-23
11.00Фiзичне виховання
АДА-22
АДА-22-2
ВВ-22-1
ВВ-22-2
ГiЗ-22
ЕКО-22
ТБК-22
ТГПВ-22-1
ТГПВ-22-2
ЦБ-22-1
ЦБ-22-2
11.00Фiзичне вихованняпрактика
ПЦБ-22-1
ПЦБ-22-2
ПЦБ-22-3
ПЦБ-22-4п
ПЦБ-23ст
копія 10.05.2024
Фiзвиховання