ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор Mикола САВИЦЬКИЙ
28.08.2023

Розклад занять. 1 семестр 1 половина. 2023/2024 навч.рiк. ф.IТ та МI. Курс 6.

.
БМО-22мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_9.30
Основи наук. дослiджень i лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Голубченко О.I.
патентознавство
_11.00
Сучаснi методи констрування та лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
розрахунку пр.
_13.00
Методи оптимiзацii при лекцiяКН, IТ та ПМпроф.Єршова Н.М.
розв.iнженерних задач
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_9.30
Теорiя i практика лекцiяЕРМпроф.Колiсник М.П.
вантажопiдiймальних кранiв
_11.00
Створення БД з використанням лекцiяБудiв. дор. машинпроф.Хмара Л.А.
гiдр.ен.технологiй
_13.00
Використання сучасних лекцiяБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
комп.технологiй
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Середа
_11.00
Сучаснi методи констрування та БДМпрактикаБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
розрахунку пр.
_13.00ч
Використання сучасних 3005практикаБудiв. дор. машиндоц.Спiльник М.А.
комп.технологiй
_13.00з
Теорiя i практика 09практикаЕРМпроф.Колiсник М.П.
вантажопiдiймальних кранiв
.
ПМ-22мн
День Час / Дисциплiна Аудиторiя Вид Кафедра Викладач
~Понедiлок
_8.00ч
Пробл.реконстр. 5-ти поверхов. лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
будин. будов. 60-70
_9.30ч
Пробл.реконстр. 5-ти поверхов. лекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
будин. будов. 60-70
_11.00ч
Сучаснi методи з*еднання мат-лiвлекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
_13.00
Науково-дослiдницька роботалекцiяМатер.обр.мат.проф.Волчук В.М.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Вiвторок
_8.00
Сучаснi методи дослiдження мат-лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
лiв
_9.30
Проблеми надiйностi та лекцiяМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
довговiчностi кон.вир.
_13.00
Функцiональнi матеiалилекцiяМатер.обр.мат.доц.Грузiн Н.В.
_14.30
Дисциплiна закладу вищої освiтилекцiяУкр. док. та IДдоц.Лисенко Г.I.
~Четвер
_13.00з
Функцiональнi матеiали552практикаМатер.обр.мат.доц.Грузiн Н.В.
~П`ятниця
_9.30
Проблеми надiйностi та 552практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
довговiчностi кон.вир.
_11.00ч
Сучаснi методи дослiдження мат-552практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
лiв
_11.00з
Сучаснi методи з*еднання мат-лiв552практикаМатер.обр.мат.проф.Вахрушева В.С
копія 22.09.2023