Профспілковий комітет

Основні напрямки діяльності профспілкової організації полягають в соціальному захисті співробітників та студентів, сприянні створенню безпечних та сприятливих умов праці, поліпшенні побутових умов, організації відпочинку та оздоровлення членів профспілки та їх сімей. Щороку в санаторії-профілакторії оздоровлюються понад 500 студентів, в дитячих оздоровчих таборах відпочивають всі бажаючі діти співробітників, в пансіонаті міста
Приморська оздоровлюються понад 150 співробітників та членів їх сімей. Рік від року збільшується щорічна матеріальна допомога членам профспілки.

Соціальний захист працівників, їх економічні та побутові права захищаються шляхом утворення колективного договору, який укладається між колективом та адміністрацією академії.

При академії працює санаторій-профілакторій, підконтрольний профспілковій організації, очолюваній головним лікарем О.В. Черненко.

Регулярну допомогу надає профспілковий комітет діяльності студентського клубу, який очолює Ю.А. Ойна. Щорічно самодіяльні художні колективи академії на фестивалях «Студентська весна» посідають призові місця.

Не залишаються поза увагою профспілкової організації заходи, які проводить спортивний клуб.

З 2002 року при профкомі працює клуб «Усмішка» на чолі з президентом клубу Н.В. Данільченко. Завдяки діяльності клубу відрод жені й звернуті обличчям до людей позабуті джерела нашої історії, культури, мови, народних звичаїв.

Велику увагу профспілкова організація приділяє створенню сприятливого психологічного клімату в підрозділах академії. Профспілковий комітет у тісній співпраці з адміністрацією академії бере активну участь у вирішенні всіх завдань діяльності вищого навчального закладу.

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 293

Телефон для довідок: (056) 46-10-71, факс (0562) 47-07-88

Електронна адреса: profkom@pdaba.edu.ua

ДЗЮБАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Голова профспілкового комітету ННІ ПДАБА

Колективний договір


Доповнення до колективного договору


Доповнення до колективного договору


Про порядок роботи зі зверненнями громадян


Проект коллективного договору 2020


?>
вверх