Неформальна та інформальна освіта (самоосвіта)

Усі охочі, незалежно від їх віку, статі чи професії мають можливість здобувати інформальну/неформальну освіту. Отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні в академії.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «учитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «учитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «учитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання. Про такий формат навчання йдеться в Законі України «Про освіту»:

Неформальна освіта – це освіта, яка зазвичай здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

До сфери неформального навчання, належать індивідуальні заняття (сертифікатні програми, тренінги, короткотермінові курси, літні школи під керівництвом тренерів, репетиторів та інших фахівців тощо).

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка ґрунтується на самоорганізованому здобутті особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Така навчальна діяльність не обов’язково цілеспрямована та структурована, але сприяє розширенню професійних знань та умінь і є однією з ключових компетентностей особистості.

Форми інформальної освіти: одноразові лекції, відеоуроки, медіа-консультації, спілкування у сім’ї, з колегами, читання спеціалізованих журналів, телебачення, відео, незаплановані випадкові бесіди.

 Можливості:
– саморозвиток, самореалізація, здобуття нових знань і практичного досвіду, пошук мотивації та натхнення;
– отримання актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв’язання професійних завдань, підвищення рівня професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань;
– результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні.

Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті:
за освітнім компонентом;
за частиною освітнього компонента.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти академії в порядку, визначеному законодавством.

Під час етапів визнання результатів, здобутих у неформальній та / або інформальній освіті, усі їх учасники зобов’язані дотримуватися Кодексу академічної доброчесності Академії.

Корисні посилання на онлайн-курси, що допоможуть здобути нові знання

Інформаційні матеріали

Положення про порядок визнання результатів здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти здобувачами вищої освіти ПДАБА


Загальна схема визнання результатів за освітнім компонентом


Загальна схема визнання результатів за частиною освітнього компонента


?>
вверх