Подолання розриву між університетом
і промисловістю:
інноваційна магістерська навчальна програма,
що підтримує розвиток зелених робочих місць
і цифрових навичок в українському будівельному секторі
Проєкт 101127884 – The BRIDGE

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Вебсайт: https://thebridgeproject.org.ua
Акронім: The BRIDGE
Шифр проєкту: 101127884-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2
Термін реалізації: 1 листопада 2023 – 31 жовтня 2026
Координатор проєкту: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА), м. Дніпро, Україна

Мета проєкту


Створення нових магістерських програм (МП) із застосуванням технологій BIM в архітектурі, інженерії та будівництві в українських університетах спрямоване на просування передового досвіду ЄС з розробки та впровадження освітніх методологій та конкретних знань і практичних навичок, пов'язаних з енергоефективністю та стійкістю життєвого циклу будівель та міського середовища, що спираються на вимоги, встановлені Порядком денним ООН на період до 2030 року, з особливим наголосом на ЦУР 7, 10, 11, а також пріоритети «Зеленого курсу» ЄС та економіку, яка працює для людей.

Задачі проєкту


1. Розробка комплексних магістерських навчальних програм з BIM проєктування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, з акцентом на взаємодію фахівців з різних напрямків будівельної діяльності, які адаптовані до вимог ринку праці та підвищують конкурентоспроможність при працевлаштуванні випускників ЗВО. Нові навчальні програми будуть реалізовані в 5-ти Українських університетах з різними напрямками навчання відповідно до місцевих та регіональних потреб. Створення BIM-центрів на базі українських університетів-партнерів консорціуму The BRIDGE та спільне видання нових навчальних матеріалів викладачами консорціуму, включаючи українських та ЄС партнерів проєкту.
2. Посилення зв'язків між університетами та підприємствами для усунення невідповідностей між вимогами роботодавців і пропозиціями закладів вищої освіти. Розробка та пропонування цілісних рішень для покращення працевлаштування студентів у будівельному секторі.
3. Оцифрування 10 модулів (по 2 від кожного із Українських університетів) для спільного використання учасниками консорціуму на спільній відкритій платформі e-Bridge з метою розробки мікро-кваліфікацій, впровадження системи навчання впродовж життя та переходу до віртуальної мобільності в довгостроковій перспективі.

Очікуваний результат


Р 1.1. Звіти про результати аналізу національного, регіональних та локальних потреб ринку та уточнення /перегляд академічних потреб українських ЗВО на основі опитувань та навчальних візитів.
Р 1.2. Створена платформа стейкхолдерів, яка функціонує.
Р 1.3. Довідник з описом освітньої програми (один від кожного українського університету).
Р 1.4. Документ на відкриття освітніх програм (сертифікат МОН/ рішення вченої рада українських університетів).
Р 2.1. Комплект документів, що засвідчують встановлення та проведення інвентаризації обладнання для ВІМ центрів у пятьох українських університетах.
Р 2.2. Видання цифрових конспектів лекцій дисциплін або підручників та кейсів (один підручник від кожного українського університету).
Р 2.3. Офіційна документація Магістерської Програми відповідно до нормативних документів України.
Р 3.1. Сертифікація щонайменше 30 українських молодих викладачів після завершення ними програми підвищення кваліфікації.
Р 3.2. Сертифіковані результати стажування, проведеного українськими стейкхолдерами.
Р 4.1. План забезпечення якості.
Р 4.2. Створення комісії з якості та періодичне звітування.
Р 4.3. Звіти про моніторинг внутрішніх результатів проєкту.
Р 5.1. План дисемінації здобутків проєкту.
Р 5.2. Створена Веб платформа BRIDGE, яка функціонує.
Р 5.3. Звіти про організацію заходів та міжнародної підсумкової конференції.
Р 5.4. Звіт про дисемінаційні заходи.
Р 6.1. План сталого розвитку.
Р 6.2. Визначені ключові показники ефективності проєкту.
Р 6.3. Розробка положення про мережу BRIDGE.
Р 7.1. Оголошена та проведена стартова зустрічі проєкту(СЗП).
Р 7.2. План управління проєктом.
Р 7.3. Поточний звіт про результати проєкту.

?>
вверх