Підприємницька дляльність

(ОПП Бакалавр)


Прикладне матеріалознавство

(ОНП Магістр)


Міжнародна економіка і бізнес

(ОПП Магістр)


Охорона праці

(ОПП Магістр)


Екологія

(ОПП Магістр)


Архітектура та містобудування

(ОПП Магістр)


Архітектура та містобудування

(ОНП Магістр)


Геодезія та землеустрій

(ОПП Магістр)


Публічне управління та адміністрування

(ОПП Магістр)


Облік і оподаткування

(ОПП Магістр)


Автомобільний транспорт

(ОПП Магістр)


Підприємницька діяльність

(ОПП Бакалавр)


Комп'ютерні науки

(ОПП Бакалавр)


Підприємницька діяльність

(ОПП Бакалавр)


Комп'ютерні науки

(ОПП Бакалавр)


Економіка

(ОНП Доктор філософії)


Підприємницька діяльність

(ОПП Магістр)


Управління та адміністрування регіональних економічних систем

(ОПП Бакалавр)


Маркетинг

(ОПП Бакалавр)


Комп’ютерні науки

(ОПП Бакалавр)


Охорона праці

(ОПП Бакалавр)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

(ОПП Магістр)


Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

(ОНП Магістр)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

(ОПП Магістр)


Міське та комунальне господарство

(ОПП Магістр)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

(ОПП Магістр)


Промислове та цивільне будівництво

(ОНП Доктор філософії)


Матеріалознавство

(ОНП Доктор філософії)


Цивільна безпека

(ОНП Доктор філософії)


Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

(ОНП Магістр)


Автомобільні дороги і аеродроми

(ОНП Магістр)


Водопостачання та водовідведення

(ОНП Магістр)


Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання

(ОНП Магістр)


Логістика

(ОПП Бакалавр)


Фінанси і кредит

(ОПП Бакалавр)


Маркетинг

(ОПП Бакалавр)


Менеджмент та адміністрування

(ОПП Бакалавр)


Економіка підприємства

(ОПП Бакалавр)


Прикладне матеріалознавство

(ОПП Бакалавр)


Прикладне матеріалознавство

(ОПП Магістр)


Автомобільний транспорт

(ОПП Магістр)


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

(ОПП Магістр)


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

(ОПП Магістр)


Водопостачання та водовідведення

(ОПП Магістр)


Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання

(ОПП Магістр)


Промислове та цивільне будівництво

(ОПП Магістр)


Автомобільні дороги і аеродроми

(ОПП Магістр)


Проектний менеджмент

(ОПП Магістр)


Логістика

(ОПП Магістр)


Економіка підприємства

(ОПП Магістр)


Менеджмент та адміністрування

(ОПП Магістр)


?>
вверх