Гендерна політика академії

Політика гендерної рівності та розвитку особистості у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури розроблена та впроваджується з метою забезпечення рівних прав людини та рівних можливостей розвитку особистості для усіх працівників та здобувачів вищої освіти, незалежно від їхньої статі, віросповідання, соціального статусу, національності, політичних та інших переконань.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» поняття «гендерна рівність» окреслює рівний правовий статус усіх людей та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє їм брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Ґендерна рівність є невід’ємним складовим елементом рівності, розвитку та миру в усьому світі, без якого неможливе утвердження засад демократії, свободи, справедливості та толерантності. Питання забезпечення рівних прав чоловіків і жінок є одним з ключових в загальному контексті утвердження прав і свобод людини.

Інформаційні матеріали

Політика гендерної рівності та розвитку особистості у ПДАБА


Гендерний портрет ПДАБА


Перелік заходів із забезпечення гендерної рівності та розвитку особистості у ПДАБА


?>
вверх