Щорічне оцінювання НПП
 

Щорічне оцінювання навчальної, навчально-методичної, наукової, організаційної, виховної, профорієнтаційної діяльності науково-педагогічних працівників є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Основна мета оцінювання – забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, заохочення працівників академії до активної науково-педагогічної діяльності, накопичення інформації про динаміку розвитку кафедр академії.

?>
вверх