Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів щодо виконання наказу № 166 від 19.02.2015 р. Інформація яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Установчі документи та положення ПДАБА

Статут ДВНЗ ПДАБА (Наказ МОН від 10.02.2017 №207 )


Стратегія 2020-2025


КОДЕКС академічної доброчесності ДВНЗ ПДАБА


Ліцензії


Структура та органи управління


Положення про облікову політику


Фактична кількість студентів


Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДВНЗ ПДАБА


Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА


Наказ МОН України про призначення на посаду ректора ДВНЗ ПДАБА ( № 2-к від 03.01.2019 р.)


НАКАЗ від 26.02.2019 № 110. Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Положение КЕПС


КОНЦЕПЦІЯ: Реконструкція будівель ПДАБА. Заходи по доступності будівель для маломобільних груп населення.


Положення про благодійні внески


ПОЛОЖЕННЯ про загальний порядок ведення договірної роботи та укладення господарських договорів у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»


ПОРЯДОК процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов'язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"


Матеріально-технічне забезпечення


ПЕРЕЛІК НЕРУХОМОГО МАЙНА ПДАБА


Система управління якості ДВНЗ ПДАБА. Політика та сертифікат


Положення про наукові школи


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП У ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» Наказ від 02.09.2021р. №144


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ РАДУ Наказ №144 від 02.09.2021 р


Інструкція №1-НС Щодо дій співробітників, викладачів, здобувачів освіти та тимчасово переміщених осіб у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій


Наказ №99 від 08.08.2022 Про призначення відповідальних за укриття і евакуацію


?>
вверх