Інформація

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

A

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, з 29 липня по 23 серпня включно подають заяви та мотиваційні листи тільки в електронній формі (через електронний кабінет вступника).

B

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2 подають заяви в паперовій формі.

C

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях.

D

Вступники можуть подати до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Необхідні документи:

Копія документа (в 2-х екземплярах), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (паспорт - 1, 2 та 11 сторінки, або ID-картка і Довідка 13)

Копія (в 2-х екземплярах) Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього

Сертифікат УЦОЯО (ЗНО 2019-2021 рр., НМТ 2022 р.)

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

Копію документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

Копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць)

Треба знати !

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

Усі копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військово-облікового документа засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

?>
вверх