Наказ

від 15.05.2023

№ 41

Про зміни до закріплення аудиторного фонду академії


Наказ

від 26.04.2023

№ 35

Щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти та підготовки до акредитації ОП у 2023-2024 н.р.


Наказ

від 20.04.2023

№ 31

Про заходи щодо успішного завершення весняного семестру 2022-2023 н.р.


Наказ

від 17.04.2023

№ 30

Про недопущення використання російської мови в освітньому процесі


Наказ

від 04.04.2023

№ 27

наказ про забезпечення навчального процесу за ОПП КЕР


Наказ

від 23.12.2022

№ 148

Про перейменування Державного вищого навчального закладу "Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури" на Приднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури


Наказ

від 13.09.2022

№ 111

Про призначення відповідальних осіб за використання інформаційних ресурсів в освітній діяльності


Наказ

від 10.08.2022

№ 100

Про початок 2022-2023 навчального року


Наказ

від 01.06.2022

№ 66

Про звіт кафедри


Наказ

від 09.02.2022

№ 18

Про внормування використання скорочених назв кафедр


Наказ

від 11.11.2021

№ 187

Про проведення конкурсу електронних навчальних посібників


Наказ

від 19.05.2022

№ 59

Про зміни до закріплення аудиторного фонду академії


Наказ

від 26.11.2020

№ 242

Про закріплення аудиторного фонду академії


Наказ

від 24.11.2020

№ 233

Про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищоі освіти на академічний плагіат в ДВНЗ ПДАБА


Наказ

від 26.02.2019

№ 110

Про порядок супроводу (надання допомоги) осiб з обмеженими фiзичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобiльних груп населення пiд час перебування на території академії


Наказ

від 15.03.2019

№ 136

Про порядок роботи зі зверненнями громадян


?>
вверх