Мотиваційний лист

У 2022 році вступникам під час подання заяв треба обов’язково додавати мотиваційні листи.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі мотиваційний лист додають до КОЖНОЇ заяви лише через електронний кабінет. Текст листа треба вписати або вставити в спеціальне віконце в розділі «Подання заяв».

Інформаційні матеріали

Шаблон мотиваційного листа


Вимоги до мотиваційного листа


Критерії оцінювання мотиваційного листа


?>
вверх