1930-2020 – ДБІ – ДІБІ – ПДАБА – РОКИ, ПОДІЇ, ОСОБИСТОСТІ”

Дорогі колеги, шановні ветерани, випускники та студенти академії!

Ми відзначаємо 90 років з дня створення нашого славного закладу вищої освіти. Це чудовий привід оцінити досягнення, осмислити сьогодення і зазирнути в майбутнє.

Дніпропетровський будівельний інститут (ДБІ) був створений у 1930 р. В 1935 році він отримав назву Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ). У 1994 році інститут був перетворений у Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА). За 90 років існування академія підготувала 64 тис. архітекторів, інженерів – будівельників, фахівців широкого профілю як для економіки України, так і інших країн світу.

Ми пишаємося досягненнями наших випускників, серед яких були і Прем’єр міністр України, Заступник голови Ради Міністрів УРСР, міністри будівництва галузевих міністерств, очільники міст і територіальних громад, керівники крупних будівельних організацій, головні архітектори областей і міст, депутати Верховної Ради УРСР, Народні депутати України, Генерали і старші офіцери Збройних сил, успішні бізнесмени, всесвітньо відомі вчені, керівники закладів освіти, які примножували славу ДІБІ-ПДАБА.

Сьогодні в академії відбувається модернізація всіх напрямків діяльності з тим, щоби відповідати викликам часу. В цих умовах особлива шана і подяка нашим випускникам, спонсорам, благодійникам і організаціям, які в сьогоднішніх економічно складних умовах надають фінансову і матеріальну допомогу в модернізації об’єктів інфраструктури і оновленні матеріальної бази академії: це Куліченко І. І., Попов В. І., Касьянов С. П., Кононов В. І., Спиридоненков В. А., Бринзін Є. В., Хідько Ю. П., Алієв Б. С., Громов Л. І., Гельфер Г. А., Ніконенко А. М., Філімонов С. Л., Кудрявцев О. П., Клімов С. О., Крисько В. В., фірма «Айріх» (Німеччина), Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

На всіх етапах свого розвитку академія, без перебільшення, завжди займала передові позиції у підготовці спеціалістів для будівельної галузі, у науково-дослідній роботі, у взаємодії з виробництвом, міжнародній освітній і науково-технічній кооперації.

Сьогодні ПДАБА – один з провідних вищих навчальних закладів архітектурно-будівельного профілю в Україні. В академії навчаються 3,5 тис. студентів і аспірантів на 5 факультетах: архітектурному, економічному, будівельному, інформаційних технологій та механічної інженерії, цивільної інженерії та екології; навчально-науковому інституті інноваційних освітніх технологій; працюють 50 навчально-наукових підрозділів. Підготовку фахівців за 20 спеціальностями забезпечують 32 кафедри, 2 науково-дослідних інститути. Навчальний процес забезпечують 405 викладачів, з них 45 доктори наук, професори і 229 кандидати наук, доценти.

В академії діє міжнародний відділ, підтримуються зв’язки з 9 країнами світу, з яких сьогодні навчається 192 іноземця, з них 126 – студенти, 26 – учні підготовчого відділення, 1 – аспірант.

В академії є докторантура і аспірантура, функціонують дві докторські спеціалізовані вчені ради. Тільки за останні п’ять років було захищено 18 докторських і 97 кандидатських дисертацій. Також існує практика подвійних захистів кандидатських дисертацій і отримання звання доктора філософії. Сьогодні доктори філософії ПДАБА успішно працюють у вищих навчальних закладах і наукових установах Великої Британії, Німеччини, Франції, США, Канади, Туреччини, Словаччини і ін.

В академії успішно діють відомі в нашій країні та її кордоном наукові школи, які очолюють і де працюють відомі вчені – професори М. Савицький, В. Большаков, А. Бєліков, А. Білоконь, В. Вєчеров, С. Головко, В. Данішевський, В. Дерев’янко, Г. Євсєєва, Є. Єгоров, В. Заренбін, Ю Кірічек, Г. Ковшов, Т. Кравчуновська, В. Красовський, Д. Лаухін, В. Млодецький, Т. Нікіфорова, Ю. Орловська, В. Сєдін, Л. Хмара, С. Чимшит, С. Шатов, Г. Шматков та інш.

Наукова діяльність в академії здійснюється за пріоритетними напрямами сталого розвитку, науки і техніки, що стосуються проведення теоретично-експериментальних досліджень на всіх стадіях життєвого циклу об’єктів архітектури і будівництва: в галузі матеріалознавства, розробки сучасних будівельних матеріалів та обладнання, раціональних конструкцій будівель і споруд, інноваційних архітектурно – конструктивно – технологічних систем будівництва методом 3D друку, надійності будівель і споруд, в тому числі АЕС, безпеки життєдіяльності, енергоефективних технологій, екологічної архітектури та зеленого будівництва, нового урбанізму.

Активно працює науково-дослідна частина академії в якій у 18 структурних підрозділах (інститути, відділи, кафедральні науково-дослідні лабораторії та групи) наукову діяльність здійснюють 51 штатний співробітник.

Академія підтримує тісні зв’язки з відомими європейськими університетами: Ля Рошель (Франція), прикладних наук Мітвайда (Німеччина), Варшавська політехніка, Лодзинська гуманітарно-економічна академія (Польща), Кільський (Великобританія), Словацький технологічний у Братиславі, Будапештський технологій та економіки (Угорщина) та ін.

За останні 2 роки академія підписала 6 грантових угод з міжнародної кредитної мобільності в рамках європейської програми Erasmus+ з європейськими університетами: Словацьким технічним в Братиславі, «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина), Лодзьким (Польща), західної Аттики (Греція) та Кільським (Великобританія).

Вперше в своїй історії академія отримала грант у рамках програми Horizon2020 на виконання проекту за темою: «Нова децентралізована система для підвищення енергоефективності та якості життя в житлових будинках (PREsCriptivE та ProacTive PRECEPT)» і буде співпрацювати з університетами, науково-дослідними установами, підприємствами з Греції, Литви, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Австрії, Угорщини, Італії, України.

Академія послідовно співпрацює з високотехнологічним бізнесом як України, так і міжнародним. Підписано більше 30 угод про співробітництво з закордонними і вітчизняними установами, організаціями фірмами, такими як Спілка наукових та інженерних об’єднань України, Енергетичний Клуб, Міжнародний енергетичний кластер, Корпорація Майкрософт, «Європа-Дніпро» – представник іспанського концерну PORCELANOSA, УДК газбетон, ТМ «БУДМАЙСТЕР», ПБМП «Строїтель-П», компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)», компанія «Energy Glass Tehnologies», REHAU, ТОВ «ВЕКА Україна», компанія Сaparol, фірма HERZ, фірма «Вайлант», ТМ «ANSERGLOB», ТМ «КНАУФ ІНСУЛЕЙШН», компанія “MAPEI”, компанія “ENERGO solar”, Ventoxx GmbH, фірма «Сіка»і інш.

ДВНЗ ПДАБА є одним із трьох ЗВО України, що виграв грант Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на створення Енерго-інноваційного Хабу – платформи з підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності» в рамках проекту «Реформи в сфері енергоефективності в Україні» і отримав найсучасніше обладнання для проведення енергоаудиту будівель.

В співпраці із відомими міжнародними компаніями “Сен-Гобен”(Франція), Metrotile Europe NV (Бельгія), «Велюкс» (Данія), “ВЕКА» (Німеччина), Schneider Electric (Франція) та вітчизняною компанією “Доступне житло” ПДАБА була генеральним проектувальником в реалізації першого в Україні енергоефективного будинку OptimaHouse, створеного на основі європейських концепцій «Мультикомфортний дім» та «Активний дім». Реалізований об’єкт відзначено престижними вітчизняними і європейськими нагородами.

В рамках співробітництва із всесвітньо відомою машинобудівноюкомпанією Eirich (Німеччина) академія єдина з України і п’ята з університетів Європи одержала найсучасніший лабораторний змішувач, що дозволяє проводити дослідження інноваційних матеріалів.

ПДАБА є учасником аерокосмічного кластеру за участю КБ «Південне»,Асоціація «Ноосфера», Дніпровський національний університет ім. О.Гончара. Ця співпраця направлена на розвиток наукових досліджень, інноваційних проектів та стартапів, зокрема, в галузях матеріалознавства, ІТ-технологій, аерокосмічної техніки, а саме: проектування вежі вертикального монтажу і обслуговування космічних ракет; розроблення технологічного обладнання для 3D друку об’єктів та конструкцій на Місяці з місячного грунту; на розроблення сучасних, стійких до факторів космічного середовища, місячних транспортних засобів; на спільну участь у міжнародних науково-дослідницьких програмах.

За даними міжнародних і вітчизняних рейтингів академія посідає 1 – 2 місце серед групи архітектурно-будівельних ЗВО України. ПДАБА входить в сотню кращих університетів України (77 позиція)згідно оцінок Міністерства освіти і науки України за 2019 рік серед майже 300 закладів вищої освіти України. А за обсягом надходжень коштів за результатами наукових та науково-технічних робіт за проектами міжнародного співробітництва, за результатами наукових і науково-технічних робіт за господарськими договорами та за результатами надання наукових послуг на одного науково-педагогічного працівника академія посіла перше місце в Україні.

Ми пишаємося минулими досягненнями, працюємо на сьогоднішні звершення, а тепер зазирнемо в майбутнє. Згідно всіх прогнозів, незважаючи на складні процеси, пов’язані з епідемією коронавірусу, тенденціями цифровізації світової економіки і скороченням робочих місць, творчі професії, до яких відноситься архітектура і будівництво, завжди будуть затребувані. Сьогодні здійснюється програма «Велике будівництво», відбувається децентралізація адміністративно-територіального устрою України. Ці процеси вимагають спеціалістів архітекторів, будівельників і суміжних професій.

Академія послідовно втілює стратегічну мету – стати зеленим університетом діяльність якого базується на засадах загальнолюдських цінностей, гуманізму, принципах стійкого розвитку.

Ми чітко бачимо наші перспективи, прагнемо позитивних змін, рухаємося вперед, віримо в свої сили, працюємо на результат, впевнено дивимося в майбутнє нашої академії. Тому що твердо знаємо: зодчий, будівельник – це одні з найпотрібніших, найблагородніших, найбільш затребуваних професій на землі!

Велика шана, честь і слава усім, хто в різні роки творив історію академії, хто заклав міцний фундамент для нашого з вами впевненого поступу у майбутнє! А сучасникам я бажаю міцного здоров’я, енергії, гармонії, успіхів і задоволення від результатів роботи на благо України, колективів, де ми працюємо, і наших родин!

 

Ректор Микола САВИЦЬКИЙ
2020 рік

 

?>
вверх