СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ
Керівництво
Наглядова рада
Вчена рада
Ректорат
Рада професорів
Навчально-методична рада
Науково-технічна рада

ФАКУЛЬТЕТИ ТА ВІДДІЛЕННЯ
Архітектурний
Будівельний
Економічний
Інформаційних технологій та механічної інженерії
Цивільної інженерії та екології
Відділення заочної та дуальної освіти
Підготовче відділення

КАФЕДРИ

ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ

ЛІЦЕЙ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ та ВІДДІЛИ
Навчально-науковий центр освітньої діяльності (ННЦОД)
Навчальний відділ
Навчально-методичний відділ
Відділ акредитації та ліцензування
Відділ працевлаштування та практичної підготовки «Кар’єрний ХАБ»
Навчально-науковий центр міжнародної освіти та міжнародного співробітництва
Відділ міжнародної освіти
Відділ міжнародного співробітництва
Франкомовний центр університетського розвитку (CRU)
Лабораторія моніторингу якості освіти та планування навчально-методичної роботи
Відділ аспірантури та докторантури
Відділ профорієнтаційної роботи та маркетингу
Відділ інформаційно-цифрового супроводу навчального процесу
Інформаційно-обчислювальний центр

ВІДДІЛИ та СЛУЖБИ
Адміністративно-господарська частина
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Відділ освітніх платних послуг
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
Військово-мобілізаційний підрозділ
Штаб цивільного захисту
Канцелярія
Студентський клуб
Музей історії академії
Редакція газети "Молодий будівельник"
Юридична служба

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Профспілковий комітет
Рада молодих вчених
Комітет молоді
Асоціація випускників і друзів ПДАБА
Рада ветеранів
?>
вверх