Навчально-методичний відділ

Основні задачі:

 • створення і впровадження елементів системи електронної підтримки навчального процесу на базі MS Офіс 365
 • організація навчального процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчаннях, забезпечення відповідністі вимогам щодо інклюзивного освітнього середовища
 • впровадження систем електронного оцінювання та електронних журналів оцінки досягнень
 • розробки та впровадження комп’ютерних навчальних програм і віртуальних тренажерів та систем тестування як форм контролю знань.
 • контроль за дотриманням нормативних вимог на всіх етапах реалізації електронного навчання
 • аналіз новітніх методик в галузі технологій електронного навчання, апробація та аналітичні порівняння нових методів взаємодії між студентами і викладачами, пошук та дослідження шляхів підвищення ефективності електронного навчання, а також пошук нових програмно-технічних рішень щодо створення навчального контенту тощо
 • проведення навчально-методичних семінарів щодо нових методів створення електронного навчального контенту;
 • методичне забезпечення підвищення кваліфікації НПП методам роботи з автоматизованою системою електронного навчання, технологіям використання програмно-технічних засобів в мультимедійних аудиторіях та комп’ютерних класах;
 • методична та інформаційна підтримка вступної кампанії.
 • забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу
 • інтеграція з навчальним процесом ІОЦцентру, бібліотеки
 • методичний та організаційний супровід роботи в базі ЄДЕБО
 • координація анкетування та опитування з питань організації та якості навчального процесу

Успішна реалізації вищевказаних напрямів сприяє створенню сучасного інформаційного освітньопрофесійного середовища академії.

Начальник відділу кімн. 466  

Телефони     3-38       756-33-38       +38(067) 563-73-16

Електронна адреса: nazha.pavlo@pdaba.edu.ua

Методисти кімн. 424 

Телефони :  3-46       756-33-46

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А, кімн. 424

Телефон для довідок: 3-46 +38(056) 756-33-46

Електронна адреса: metod@pdaba.edu.ua

Нажа Павло Миколайович

Начальник навчально-методичного відділу

Положення про Навчально-методичний відділ 2021


Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Наказ №66 від 01.06.2022 р. Про річний звіт


Додаток Таблиці до річного звіту 2022


НАКАЗ №187 від 11.11.2021 р. Про проведення конкурсу електронних навчальних посібників


Наказ №153 від 24.09.2021р. Про призначення відповідальних осіб за використання інформаційних ресурсів в освітній діяльності кафедр


Матеріали для щорічного оцінювання НПП


Автоматичний підрахунок Додатки 1-2


Рекомендації щодо внесення до ЄДЕБО відомостей про досягнення у професійній діяльності НПП


Нові СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Інструкція щодо розміщення дисциплін вільного вибору на сайті


Правила оформлення та подання матеріалів для розміщення на сайті pdaba.edu.ua


?>
вверх