Каталог освітніх програм

1. Спеціальності, за якими здійснюється підготовка
2. Освітні програми спеціальностей
3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
4. Обговорення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
5. Обговорення проектів нових освітніх програм
6. Кадрове забезпечення освітніх програм
7. Акредитація освітніх програм
8. Перелік освітніх програм зі спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
9. Гаранти освітніх програм зі спеціальностей за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
10. Перелік та гаранти освітніх програм за третім рівнем вищої освіти
11. Силабуси навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
12. Силабуси навчальних дисциплін за третім рівнем вищої освіти
13. Стандарти вищої освіти

?>
вверх