?>

Партнери, яким довіряємо

img-partners

VEC-UA

VEC-UA – філія каліфорнійської компанії в Україні, що об’єднала професіоналів у сфері ВІМ технологій у 3-х українських містах: Харків, Дніпро, Львів. 9 квітня 2024 року представники ПДАБА та компанія VEC-UA уклали меморандум про співпрацю. Метою цього меморандуму є встановлення співпраці в галузі науково-освітньої та некомерційної проєктної діяльності через інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, розширення практичних навичок, які студенти отримують в процесі навчання та вільний час.

View more
img-partners

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Встановлення взаємовідносин, що будуються на основі розвитку різних форм співробітництва в галузі обміну учасниками освітнього процесу, реалізації права учасників освітнього процесу на академічну мобільність.

View more
img-partners

Слобожанська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської області

Забезпечення організаційної, інформаційної, методичної, наукової, практичної, ресурсної підтримки реалізації спільних проектів

View more
img-partners

Комунальне підприємство “Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста “єДніпро” Дніпровської міської ради

Обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми з питань профорієнтаційної роботи та організації навчальних, виробничих практик здобувачів освіти, що розроблені та (або) реалізуються. Проведення спільних заходів: круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, шкіл за напрямами, що становлять взаємний інтерес. Здійснення взаємних візитів представників сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду діяльності. Розміщення інформації про заходи та події, банерообмін на офіційних сайтах сторін. Спільна підготовка та друк науково-методичних матеріалів. Друк статей у фахових виданнях сторін. Популяризація діяльності сторін.

View more
img-partners

Східний офіс Держаудитслужби

Підвищення професійного рівня представників сторін шляхом проведення семінарів, тренінгів, тощо, спрямованих на удосконалення своєї діяльності. Організація проходження викладачами ПДАБА стажування, студентами ПДАБА - виробничої практики і переддипломної практики в органах державного фінансового контролю. Підготовка та проведення наукових конференцій, нарад, круглих столів та інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства для забезпечення ефективної реалізації Держаудитслужбою державної політики у сфері державного фінансового контролю.

View more
img-partners

ArCADiasoft

ArCADiasoft - це польська компанія, яка працює на ринку програмного забезпечення вже 25 років. Вона займається розробкою програмного забезпечення в будівельній галузі. Окрім багатьох спеціалізованих програм, вже понад 10 років ця компанія розвиває ще свій флагманський продукт - BIM-систему ArCADia. Продукція ArCADiasoft розповсюджується в Польщі та в більш ніж сорока країнах світу і доступна на 12 мовах, в тому числі й українською. В березні 2023 року між ПДАБА та компанією ArCADiasoft підписано угоду про співпрацю в межах якої нашій академії надано безкоштовний пакет програм ArCADiasoft в тому числі BIM-систему ArCADia без кількісних обмежень. Програми перекладені українською мовою.

View more
img-partners

EPAM Systems, Inc.

EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) – провідна IT-компанія України, яка використовує прогресивний досвід розробки програмного забезпечення, щоб стати провідним світовим постачальником послуг цифрової трансформації та лідером у галузі розробки цифрових і фізичних продуктів, а також послуг з розробки цифрових платформ. Завдяки своїй інноваційній стратегії, інтегрованим консалтинговим та проєктним можливостям глобальні гібридні команди EPAM допомагають зробити майбутнє реальністю для клієнтів і спільнот у всьому світі, створюючи кращі корпоративні, освітні та медичні платформи, які об’єднують людей, оптимізують досвід і покращують життя. Будучи визнаним лідером, EPAM входить до 15 найкращих компаній у сфері ІТ-послуг у рейтингу Fortune 1000. З 2021 року представники компанії залучаються до перегляду освітньої програми, приймають участь у захисті кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів. Здобувачі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та викладачі кафедри Комп’ютерних  наук, інформаційних технологій та прикладної математики мають змогу проходити стажування в компанії та опановувати сучасні фахові компетенції в IT-галузі.

View more
img-partners

Білостоцький університет (Польща)

Підписано проект Меморандуму про співробітництво між ПДАБА та Білостоцьким університетом (Польща) у сфері взаємних досліджень та інноваційних проєктів; спільних проєктів з комерціалізації результатів досліджень, в тому числі в бізнес-середовищі; спільної участі у міжнародних дослідницьких проєктах та грантових програмах; взаємного проведення викладацької діяльності; взаємного проходження стажування студентів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, керівників підрозділів тощо (від 18.10.2022 р., строком на 5 років).

View more
img-partners

ДВНЗ «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова»

Укладено Договір про співробітництво між ДВНЗ «ПДАБА» та ДВНЗ «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова» для здійснення навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері вищої освіти (зокрема за спеціальностями 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини») шляхом дієвої співпраці, обміну інформацією та досвідом (від 30.08.2021 р., строком на 5 років).

View more
img-partners

ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

Укладено Меморандум про співробітництво між ДВНЗ «ПДАБА» та ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» для здійснення навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері вищої освіти (зокрема зі спеціальності 051 «Економіка») шляхом дієвої співпраці, обміну інформацією та досвідом (від 20.04.2021 р., строком на 5 років).

View more
img-partners

Міжнародна академія біоенерготехнологій (МАБЕТ)

Міжнародна Академія біоенерготехнологій (МАБЕТ) веде наукові дослідження в області адаптації систем, дискретності природи, інформаційних технологій, корекції польових структур, космічного середовища, організації систем, медицини, природи енергії, радіоестезіі, синергетики, синтезу енергії, валеології, еніології, фізики ефіру, систем управління, духовного відродження. В результаті співпраці кафедри архітектурного проектування та містобудування ДВНЗ ПДАБА з МАБЕТ студенти – архітектори, що навчаються на кафедрі архітектурного проектування та містобудування, в рамках дипломного, курсового і реального проектування, беруть участь в розробці теоретичних і прикладних енергоінформаційних основ проектування екологічних будівель і поселень на Дніпровських порогах і в інших місцях, ноосферних поселень в ряді регіонів планети, а також на Місяці і на Марсі. Розробляють відповідні концептуальні проекти, в тому числі - для участі в міжнародних програмах. За результатами робіт публікуються статті, тези, книги.

View more
img-partners

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ (НСАУ)

Кафедра архітектурного проектування та містобудування ДВНЗ ПДАБА активно співпрацює з Дніпропетровською обласної організацією Національної спілки архітекторів України (НСАУ) та провідними архітекторами міста Дніпро, а саме: - кожен рік студенти кафедри архітектурного проектування та містобудування проходять проектну та науково-проектну практику в Дніпропетровській обласній організації НСАУ, м. Дніпро; - для проходження практики студенти кафедри архітектурного проектування та містобудування направляються в провідні архітектурні фірми міста Дніпро: Архітектурне бюро «FILIMONOV&KASHIRINA architects» - ГАП Филимонов С. і Каширина Н., Архітектурна майстерня Ольги Подушкіної, Архітектурнне бюро «АрхОбраз» - ГАП Образцов О., Архітектурна майстерня Вадима Козлова «ADC» - ГАП Козлов В., Архітектурна майстерня «Аліпов» - ГАП Аліпов М., ТОВ «Дольнік і К» - ГАП Свірежева Т., ТОВ «Галерея САУ» - ГАП Шковира А. та інші; - студенти та викладачів кафедри архітектурного проектування та містобудування постійно беруть участь в архітектурних воркшопах и конкурсах під егідою Дніпропетровської обласної організації Національної спілки архітекторів України; - провідні архітектори міста Дніпро, члени НСАУ, виступають з лекціями по актуальним питанням архітектури та містобудування м. Дніпро для студентів архітектурного факультету ПДАБА.

View more
img-partners

Група компаній «LIRALAND»

Група компаній «LIRALAND» - провідний розробник інноваційного програмного забезпечення в області автоматизованого проектування. І ось уже протягом багатьох років LIRA є надійним партнером нашої академії. Вона пропонує майбутнім фахівцям відкриту платформу для побудови сучасної технології проектування, в основі якої лежить технологія інформаційного моделювання, що забезпечує цілий ряд переваг на всіх етапах життєвого циклу об'єктів будівництва в будь-яких галузях, будь то об'єкти транспортної інфраструктури, енергетики, сільського господарства, промислового та цивільного будівництва. Динамічний розвиток компанії LIRA підтверджується постійним розширенням функціональності, збільшенням наукоємності, розвитком систем для конструювання, реалізацією нових нормативних документів, розвитком технології інтеграції з іншими програмними засобами, в тому числі і закордонними. Результатом постійної співпраці є інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційних технологій компанії LIRA у навчальному процесі ПДАБА.

View more
img-partners

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – один із провідних закладів вищої освіти в Україні. Співробітники університету здійснюють фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, демографічної політики, розвитку людського потенціалу формування громадянського суспільства, збереження довкілля, новітніх біотехнологій, розробляють методи діагностики і лікування найпоширеніших захворювань, нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства, нові речовини і матеріали, новітні ресурсоощадні технології в енергетиці, промисловостісті та ракетно-космічній галузі.

View more
img-partners

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка — українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. Понад 150 років активно працює в Україні і в осередках української діаспори. Серед найважливіших завдань Товариства – розбудова незалежної України, утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, формування національної свідомості та піднесення духовності й добробуту українського народу.

View more
img-partners

Національна комісія зі стандартів державної мови

Національна комісія зі стандартів державної мови здійснює опрацювання та утвердження стандартів української мови як державної, розробку методів перевірки рівня її володіння згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Придніпровська академія будівництва та архітектури входить до переліку спеціально уповноважених установ, які проводять іспити на рівень володіння державною мовою. На базі академії створено Центр оцінювання рівня володіння українською мовою, члени кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності забезпечують проведення іспитів на рівень володіння державною мовою і входять до команди екзаменаторів Національної комісії зі стандартів державної мови.

View more
img-partners

Інжинірингова школа Noosphere

Інжинірингова школа Noosphere [або Noosphere Engineering School] – це мережа науково-технічних лабораторій на базі закладів вищої освіти України, відкритих та обладнаних громадською організацією «Асоціація Noosphere». Noosphere Engineering School створює ефективну startup платформу для молодих спеціалістів України та інтегрує наукові підходи у бізнес-середовище. Лабораторії Інжинірингової школи Noosphere – це осередки інженерної творчості, де студенти та молоді вчені України можуть розвивати свої інноваційні ідеї, отримуючи технологічну та маркетингову підтримку, а також супровід досвідчених менторів та експертів Noosphere. Noosphere підтримує молоді інноваційні стартапи і прагне, аби в Україні створювались високотехнологічні продукти світового рівня. Її головний інструмент – ефективна взаємодія студентів, менторів, технічних експертів та бізнес-практиків. На волонтерських засадах учасники діляться науковими методами вирішення бізнес-задач та розширюють можливості для майбутніх підприємців і науковців України.

View more
img-partners

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» є одним з найвідоміших і визнаних у світі науково-конструкторських підприємств з розроблення ракетно-космічної техніки. Цей авторитет базується на унікальному досвіді у створенні ракетно-космічної техніки, набутому за час існування підприємства (понад 60 років). У конструкторському бюро «Південне» протягом десятиріч сформована найсильніша школа інженерних і конструкторських кадрів і традиції їх підготовки. Науково-технічний потенціал підприємства дозволяє вирішувати завдання будь-якого рівня складності в ракетно-космічній галузі, що сприяє підвищенню науково-технічного потенціалу України й зміцненню авторитету нашої країни на міжнародній арені.

View more
img-partners

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України понад 20 років успішно працює у сфері розробки та удосконалення законодавста з інтелектуальної власності, здійснює прикладну та дослідницьку діяльність в галузі, ініціює та підтримує освітні та просвітницькі проекти для популяризації права інтелектуальної власності в Україні, сприяння науково-технічному прогресу та збільшення внеску України в розвиток світової науки і техніки. Предметом угоди інституту і ПДАБА є об’єднання наукового, педагогiчного та практитчного потенцiалiв сторiн з метою впровадження прогресивних форм наукового забезпечення навчального процесу, експертної практики, пiдготовки фахiвцiв, розвитку нормативної та науково-методичної дiяльностi.

View more
img-partners

ДП “Вайллант Група Україна”

ДП «Вайллант Група Україна». Партнерські відносини, підтримка академії під час здобуття освіти студентами спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання: надання для демонстрації обладнання TM «Vaillant» (Німеччина) та інших торгових марок «Vaillant Group», проведення майстер-класів та презентацій представниками виробника.

View more
img-partners

ДП “ГЕРЦ УКРАЇНА”

ДП "ГЕРЦ УКРАЇНА" Партнерські відношення в сфері надання додаткової освіти студентам спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання на обладнанні фірми «Herz Armaturen GmbH» (Австрія).

View more
img-partners

Представництво KAN Sp.zo.o в Україні.

Представництво KAN Sp.zo.o в Україні. Партнерські відношення в сфері надання додаткової освіти студентам спеціальності теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання.

View more
img-partners

ТОВ «Стандартпарк Україна»

ТОВ «Стандартпарк Україна» - на підставі договору впроваджені розробки компанії в навчальний процес. Також працівники компанії приймають участь в навчальному процесі та надають матеріали  для написання бакалаврських та магістерських випускних робіт здобувачам освітніх програм «Автомобільні дороги і аеродроми».

View more
img-partners

Альянс Франсез Дніпро

Альянс Франсез Дніпро – це асоціація, що лежить в основі глобальної мережі понад 800 установ по всьому світу (133 країни), очолена Фондацією Альянсу Франсез. Місія AF Dnipro, як і всіх Альянсів – пропагувати та поширювати французьку мову та франкомовні культури в усьому світі. Альянс Фраснсез мають за мету спільне виконання трьох основних місій: пропонувати курси французької мови у Франції та в усьому світі для будь-якої публіки; підвищення обізнаності про французьку та франкофонну культури; сприяння культурному різноманіттю.

View more
img-partners

ТОВ «Ульма опалубка Україна»

З 2012 р. кафедра активно співпрацює з фірмою-виробником систем опалубки і будівельних риштувань для монолітно-бетонного будівництва. Продукція компанії  ULMA брала участь у натурному експерименті при  написанні дисертації Капшук О.А. З того часу кафедра підтримує наукові та практичні відносини. Новіков А.Ю, керівник центрального регіону ТОВ «Ульма опалубка Україна» є одним із розробників освітньо-професійної програми «Міське та комунальне господарство».

View more
img-partners

Career Hub

Предметом Меморандуму є наступні сфери співробітництва: - Організаційне та інформаційне партнерство у реалізації заходів для молоді з питань вибору професії, розвитку навичок та працевлаштування. - Реалізація онлайн-курсу «Кар’єрне консультування для закладів освіти» для представників(ць) центрів кар'єри закладів вищої освіти. - Формування спільноти центрів кар’єри / працевлаштування закладів вищої освіти заради обміну досвідом, впровадження кращих практик щодо залучення молоді, співпраці з компаніями та надання якісних кар'єрних послуг.

View more
img-partners

CSR Ukraine

Предметом Меморандуму є наступні сфери співробітництва: - Організаційне та інформаційне партнерство у реалізації заходів для молоді з питань вибору професії, розвитку навичок та працевлаштування. - Реалізація онлайн-курсу «Кар’єрне консультування для закладів освіти» для представників(ць) центрів кар'єри закладів вищої освіти. - Формування спільноти центрів кар’єри / працевлаштування закладів вищої освіти заради обміну досвідом, впровадження кращих практик щодо залучення молоді, співпраці з компаніями та надання якісних кар'єрних послуг.

View more
img-partners

Східний офіс Держаудитслужби

Предметом Договору є встановлення співробітництва за такими напрямами: - розробка та впровадження інноваційних науково-дослідницьких, методичних продуктів фундаментального та прикладного характеру, нових наукових підходів у сфері державного контролю, у тому числі у будівельній галузі, а також прикладного програмного забезпечення; - підготовка бакалаврів та магістрів для роботи в органах державного фінансового контролю; - підвищення професійного рівня представників Сторін Договору шляхом проведення семінарів, тренінгів, тощо, спрямованих на удосконалення своєї діяльності; - організація проходження викладачами ПДАБА стажування, студентами ПДАБА – виробничої практики і переддипломної практики в органах державного фінансового контролю; - підготовка та проведення наукових конференцій, нарад, круглих столів та інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства для забезпечення ефективної реалізації Держаудитслужбою державної політики у сфері державного фінансового контролю, у тому числі у будівельній галузі.

View more
img-partners

Хіміко-екологічний ліцей

Кафедра проводить профорієнтаційну роботу у комунальному навчальному закладі «Хіміко-екологічний ліцей». Співробітники кафедри є керівниками науково-дослідних робіт учнів ліцею.

View more
img-partners

НІІ Гальванохімії

Кафедра підтримує наукові зв’язки з НІІ Гальванохімії, який входить в структуру ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

View more
img-partners

Мовознавство

"Мала академія наук України секція "Мовознавство: французька мова" Кафедра іноземних мов та підготовки іноземних студентів ПДАБА активно співпрацює  з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук України секція «Мовознавство: французька мова», яка допомагає у написанні наукових робіт та є членом журі з захисту наукових робіт учнів.

View more
img-partners

ТОВ “АРГЕТ ГРУП”

Укладено Договір про співробітництво та надання інформаційних послуг від 17 серпня 2016р. між науковцями кафедри Екології та ОНС та ТОВ "АРГЕТ ГРУП" з метою підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів, для впровадження наукових розробок у виробництві, творчої взаємодії науковців і провідних спеціалістів практиків.

View more
img-partners

Інтеграл

Інтеграл – компанія, яка є одним з провідних розробників та постачальників систем передачі та обробки даних на ринку України. Компанію відрізняє стабільна динаміка зростання, застосування в роботі передових рішень, надання всього комплексу послуг від розробки і проектування систем передачі даних до поставки та встановлення обладнання на об'єктах замовників. Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» мають змогу проходити практичну підготовку на даному підприємстві під керівництвом провідних фахівців та отримувати необхідні компетенції за фахом.

View more
img-partners

Apriorit

Apriorit – провідна IT-компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення. Фірма займається обслуговуванням клієнтів в дослідженнях та розробках таких галузей, як віртуалізація та хмарні обчислення; цифрова та корпоративна безпека; розробка платформи SaaS; блокчейн розробка; послуги по розробці штучного інтелекту; тестування безпеки; керування мобільними пристроями та додатками; віддалений доступ та керування; мережеве керування; розвиток обробки даних; керування даними; послуги по керуванню хмарною інфраструктурою. Представники компанії залучаються до перегляду освітньої програми, приймають участь у захисті кваліфікаційних робіт магістрів та бакалаврів. Здобувачі спеціальності 122 Комп’ютерні науки мають змогу проходити стажування в компанії та опановувати сучасні фахові компетенції в IT-галузі.

View more
img-partners

ТОВ «МОДІФІК»

Укладено Договір про співробітництво №214 від 11.03.2019 р. між ДВНЗ ПДАБА та ТОВ «МОДІФІК» з метою підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів, для впровадження наукових розробок у виробництві, розвитку творчої взаємодії науковців, провідних спеціалістів практиків, з підготовки та підвищенню кваліфікації фахівців за денною та дуальною формою навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека» на 5 років.

View more
img-partners

Укрсиб

Предметом договору є співробітництво у галузі навчально-методичної, наукової діяльності, спільного проведення науково-практичних конференцій, освітньої діяльності з підготовки спеціалістів, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямком фінансової та банківської справи, взаємного обміну досвідом, з метою поліпшення якості підготовки спеціалістів, закріплення теоретичних знань їх практичного застосування здобувачами вищої освіти.

View more
img-partners

Компанія «ССК ТМ»

Компанія «ССК ТМ» є виробником вентиляційного обладнання, систем автоматики та комплектуючих. Компанія здійснює поставки вентиляційного обладнання на об'єкти промислового та комерційного призначення: спортивні об'єкти, бізнес-центри і житлові комплекси, торгові центри, медичні установи, сільськогосподарські об'єкти, а також інші сфери народного господарства. Компанія «ССК ТМ» об'єднала в собі високу якість реалізованого обладнання, конкурентоспроможну ціну і системний підхід у вирішенні поставлених завдань. «CСК ТМ» дотримується принципу індивідуального підходу до кожного клієнта. Команда кваліфікованих фахівців: менеджерів та інженерів - супроводжують проект замовника від початку до кінця, керуючись технічною документацією та нормативами, при цьому максимально враховуючи побажання Замовник

View more
img-partners

Білдіт Юкрейн

Громадська спілка “Білдіт Юкрейн”. На основі меморандуму про співпрацю в галузі науково-освітньої та некомерційної проектної діяльності з Громадською спілкою “Білдіт Юкрейн” (м. Дніпро) для студентів та викладачів академії проводяться онлайн та офлайн тренінги та лекції для студентів із залученням співробітників компаній-партнерів “Білдіт Юкрейн". Також студентам, аспірантам, молодим науковцям та викладачам надається вільний та безкоштовний доступ до освітньої онлайн-платформи В результаті співпраці відбувається інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, а також розширення вільного доступу до сучасних теоретичних знань та практичних навичок. Головна мета даної  співпраці - зростання українського сегменту висококваліфікованих фахівців будівельних спеціальностей!

View more
img-partners

АТЛАНТІС

Компанія ТОВ "АТЛАНТІС" (ATLANTIS Industrial Systems) була заснована в 1997 році і є однією з провідних українських компаній - дистриб'юторів і системних інтеграторів устаткування, компонентів, системних і прикладних програмних засобів для комп'ютерної автоматизації. Основний склад працює спільно з 1990р.

View more
img-partners

scalings

У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, семінари, розробка та вирішення кейсів з маркетингу. Керівники підприємства – консультанти з розробки освітньої програми «Маркетинг». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик.  

View more
img-partners

Маркетинг

У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, ділові ігри, розробка та вирішення кейсів з маркетингу. Керівники підприємства – консультанти з розробки освітньої програми «Маркетинг». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик.

View more
img-partners

Warsaw University of Technology

Співробітництво з Warsaw University of Technology.  В рамках діючого договору та наукового семінару «Теоретичні основи будівництва» з 1992 року відбувається наукове та творче співробітництво між кафедрою будівельної механіки та опору матеріалів та будівельним факультетом Варшавської політехніки. До 2017 року сумісне публікування наукового збірника статей та проведення семінарів на території Польщі та України. В 2020 році підписання нового договору для можливості брати участь в Європейських програмах обміну викладачами та студентами.

View more
img-partners

Lodz University of Technology

Співробітництво з Lodz University of Technology. В рамках діючого договору наукове та творче співробітництво між кафедрою та університетом. Відбувається обмін викладачами, публікування спільних статей .

View more
img-partners

ТОВ «Хімічна фабрика «Основа»

ТОВ «Хімічна фабрика «Основа» є виробником і розробником біоцидних реагентів, що використовуються для дезінфекції в різних областях промисловості, хімічних реагентів для корекційної обробки парових та водогрійних котлів та оборотних систем охолодження, а також хімічних реагентів для зворотно-осмотичних установок. Студенти, які направляються на підприємство для проходження виробничих та науково-дослідницьких практик, беруть участь у розробці різноманітних сучасних реагентів, використовуваних у водно-каналізаційному господарстві. ТОВ «Хімічна фабрика «Основа» є місцем працевлаштування випускників кафедри. Крім того, підприємство надає можливість для підвищення професійної кваліфікації викладачів кафедри.

View more
img-partners

КП «Дніпроводоканал»

КП «Дніпроводоканал» є давнім партнером кафедри з початку 70-х років минулого сторіччя. Взаємовигідне та плідне співробітництво дозволяє студентам, які навчаються за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення», закріплювати отримані теоретичні знання під час виробничих практик та професійних стажувань на об'єктах, що обслуговуються КП «Дніпроводоканал», в той час як співробітники підприємства мають можливість підвищення кваліфікації на базі кафедри, а також навчатися в магістратурі за спеціальністю, що сприяє їх подальшому просуванню по кар'єрних сходах. Після отримання диплома студенти кафедри поповнюють ряди співробітників КП «Дніпроводоканал», займаючи посади від майстрів ділянок до провідних інженерів підприємства.

View more
img-partners

ТОВ «Дніпроводопроект»

Спеціалізацією ТОВ «Дніпроводопроект» є розрахунок, проектування або розробка реконструкційних заходів у галузі архітектури, інжинірингу та гідрографії. ТОВ «Дніпроводопроект» надає можливість випробувати власні здатності студентам кафедри під час їх навчання та під час практик, передбаченим освітньою програмою. Матеріали, отримані під час участі студентів, залучених у склад робочих груп ТОВ «Дніпроводопроект», впроваджуються під час виконання ними кваліфікаційних випускних робіт.

View more
img-partners

ООО АКІМ

ООО АКІМ Веде роботи з будівництва сталевих нафтових резервуарів та зернових силосів в Україні та в країнах зарубіжжя. Викладачі кафедри приймають активну участь в розрахунках конструкцій, в тому числі і в розрахунках за нормами Єврокоду. Результати таких робіт дуже швидко втілюються в реальні об’єкти. Всі ведучі керівники і виконавці робіт цієї фірми є випускниками нашого ВНЗ.

View more
img-partners

ЦЕНТРРЕЗЕРВУАРСЕРВІС

ЦЕНТРРЕЗЕРВУАРСЕРВІС Будівництво сталевих нафтових резервуарів та зернових  силосів. Технічні консультації з питань проектування та обстеження конструкцій сталевих резервуарів та силосів.

View more
img-partners

ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля»

ДП «КБ «Південне ім. М.К. Янгеля»  - провідна фірма ракетно-космічного комплексу України. Співробітники та викладачі кафедри багато років зайняті в сумісному виконанні робіт з проектування та обстеження різноманітних конструкцій, виконаних з металу.

View more
img-partners

ДНІПРОІНЖІНІРІНГ

ДНІПРОІНЖІНІРІНГ Фірма, що займається виконанням робіт з проектування та обстеження різноманітних будівель і споруд. Студенти академії, яві навчаються за профілем кафедри, проходять на цій фірмі виробничу та виробниче-переддиплимну практику.

View more
?>
вверх