Положення Про загальні вимоги щодо порядку планування і видання навчально-методичної літератури з грифом академії

(№34 від 26.04.2023 р.)


Положення про захист дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у ПДАБА

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Положення про наукового керівника аспіранта, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у ПДАБА

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Положення про атестаційно-консультаційну службу з питань атестації здобувачів наукових ступенів та забезпечення діяльності спеціалізованих Вчених рад з присудження ступеня доктора філософії

(№ 11 від 01.03.2023 р.)


Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу

(№9 від 28.02.2023 р.)


Положення Про укладання та контроль за виконанням договорів з надання освітніх платних послуг у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури

(№4 від 26.01.2023 р.)


Положення Про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, здобувачами вищої освіти ПДАБА

(№150 від 28.12.2022р.)


Положення Про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

(№150 від 28.12.2022р.)


Положення Про конкурс електронних навчальних посібників

(№60 від 25.05.2022р.)


Положення про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти

( Наказ №41 від 30.03.2022 р.)


Норми часу

(Протокол № 9 від 22.02.2022 р.)


Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

(№ 204 від 29.12.2021 р.)


Положення про моніторинг якості освіти в ДВНЗ ПДАБА

(№174 від 27.10.2021 р.)


Положення про розробку навчальних планів здобувачів вищої освіти

(№174 від 27.10.2021 р.)


Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

(№174 від 27.10.2021 р.)


Положення про щорічне оцінювання діяльності НПП

(№96 від 26.05.2021р.)


Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, а також надання їм академічної відпустки

(№83 від 28.04.2021)


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

(№83 від 28.04.2021)


Положення про деканат ДВНЗ ПДАБА

(№ 06 від 24.11.2020 р)


Правила призначення та виплати стипендії

(№12 від 28.03.2017 р.)


Положення про наукових керівників та наукових консультантів здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук

(№123 від 27.05.2020 р.)


Положення про запобігання конфлікту інтересів, оскарження процедури та результатів підсумкового контролю у ДВНЗ ПДАБА

(№ 02 від 22.09.2020 р.)


Положення про організацію освітнього процесу 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Типове положення про факультет

(Наказ №193 від 07.06.2018)


Типове положння про кафедру

(протокол №9 від 26.03.2019 р.)


Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

(№4 від 26.11.2019)


Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами

(№553 від 24.12.2019)


Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Положення про контрольні заходи 2020

(№ 8 від 26.05.2020 р.)


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

(Наказ №5 від 26.12.2018)


Положення про затвердження преміювання працівників ш здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА за публікації у виданнях

(№4 від 26.11.2019)


Положення про переведення студентів ДВНЗ ПДАБА, які навчаються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням

(наказ №350 від 27.11.2014 року)


ПОЛОЖЕННЯ про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

(Протокол №9 від 07.07.2020)


Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників у ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

(Наказ №23 від 29.01.2020 року)


Положення про студентські гуртожитки

(Наказ №23 від 29.01.2020)


Положення про порядок призначення та виплати соціальних стипендій

(протокол № 8 від 26.05.2020 року)


Положення про гаранта освітньої програми спеціальності ДВНЗ ПДАБА

(протокол №4 від 27.11.2019 р.)


Стандарт про освітні програми зі спеціальностей

(Протокол № 8 від 26.05.2020 зі змінами протокол № 13 від 01.07.2021)


Положення про студентські наукові гуртки ДВНЗ ПДАБА

(Протокол №141 від 08.07.2020р.)


?>
вверх