Нормативні документи

Положення про ректорську школу лідерства


Положення про організацію та проведення конкурсу «кращий куратор академічної групи ДВНЗ ПДАБА»


Положення про інститут кураторства


Наказ №165 від 20.10.2021 Про призначення кураторів


Положення про студентський клуб


?>
вверх