Відділ аспірантури та докторантури

Навчально-науковий центр з підготовки кадрів вищої кваліфікації ННІ “ПДАБА” УДУНТ повідомляє:

До уваги потенційних здобувачів, які приймають вступі участь у вступі до аспірантури ННІ “ПДАБА” УДУНТ у 2024 р.: можливі зміни в умовах прийому, затверджених Міністерством освіти і науки. У зв’язку з цим просимо звернути увагу на необхідність слідкувати за новинами Міністерства Освіти і науки України (https://mon.gov.ua/).
У разі затвердження змін до умов вступу на навчання у 2024 році до аспірантури ННІ “ПДАБА” УДУНТ центр повідомить вас про нові умови.

Щодо вступу на навчання у 2024 році до аспірантури Лист МОН № 1/8552-24 від 15.05.24 року

 

Шановні друзі, майбутні колеги, доктори філософії та доктори наук!

Щиро вітаємо Вас на сайті університету, який забезпечує підготовку фахівців на третьому рівні вищої освіти в галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»), 13 «Механічна інженерія» (132 «Матеріалознавство»), 26 «Цивільна безпека» (263 «Цивільна безпека»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування»). Докторів наук за спеціальностями: 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 132 «Матеріалознавство», 263 «Цивільна безпека».

Ви завершили навчання на другому (магістерському) рівні та здобули поглиблені теоретичні та практичні знання, вміння, навички за обраною спеціальністю, опанували загальні засади методичної наукової та професійної діяльності, інші компетенції, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Тобто Ви реалізували свій вибір. Але ж життя надає Вам можливість зробити свій черговий вибір.

Перший варіант – успішний професіонал в будівельній галузі.

Другий – продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні, щоб досягти вищої ступені в кваліфікації підготовки фахівців.

Ми – професорсько-викладацький склад Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, яка співпрацює в межах науково-педагогічного потенціалу УДУНТ – надаємо Вам цю можливість. Формуйте своє майбутнє!

Ставайте науковцями, вченими, бо професіоналізм, висока фахова підготовка українських учених, які своїм розумом і самовідданою працею, долаючи труднощі, збагачують вітчизняну і світову наукову скарбницю, гідні того, щоб бути щасливими, а їх здобутки були прикладом наслідування!

Ви отримаєте можливість стати провідними фахівцями та внести вагомий внесок, який дозволить у найшвидший термін відновити нашу країну в галузі будівництва та цивільної інженерії, безпеки життєдіяльності населення та зросту економічного потенціалу держави.

Будуймо майбутнє разом!

 

З повагою, завідувач відділу аспірантури та докторантури, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії будівництва України, Міжнародної інженерної академії, Почесний професор ПДАБА, заслужений будівельник України.

Ігор Анатолійович Соколов

Зразки документів:

Особовий листок (Форма № П-2ДС)

Адреса: 49005, м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова, 24-а, кімн. 2008, 2008а.

Телефон для довідок: +38 (0562) 46-64-62

Електронна адреса: aspirantura@pdaba.edu.ua

Соколов Ігор Анатолійович

Завідувач відділу аспірантури і докторантури

Розклад проведення вступних екзаменів здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня


Інформаційне повідомлення щодо розподілу ліцензійного обсягу


Правила прийому до аспірантури УДУНТ у 2024 р.


Порядок вступу до аспірантури у 2024


Правила прийому до докторантури УДУНТ 2024


Звіт відділу аспірантури та докторантури за 2023 р.


Положення про відділ аспірантири


Положення про атестаційно-консультаційну службу з питань атестації здобувачів наукових ступенів та забезпечення діяльності спеціалізованих Вчених рад з присудження ступеня доктора філософії 2023


Положення про наукового керівника аспіранта, здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у ПДАБА 2023


Положення про захист дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у ПДАБА 2023


ПОЛОЖЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ТА ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»


Положення про підготовку здобувачів освіти ступеня доктора філософії та доктора наук


Положення про практичну підготовку докторів філософії


Положення про порядок розгляду та захисту дисертацій здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих Вчених радах.


Документи для вступу у аспірантуру і докторантуру


Зробіть свій вибір


?>
вверх