Науково-технічна бібліотека

Створення, функціонування та розвиток кожного навчального закладу неможливо уявити без скарбниці знань — бібліотеки. Не є виключенням і історія академії.

До моменту організації в  1930  р. ДІБІ бібліотека вже існувала, зокрема у її фондах налічувалося 24 тис. примірників книг і  журналів з  приватних колекцій, а  також укомплектованих під час започаткування в  місті архітектурно-художніх курсів (1913) і  Катеринославського вечірнього робітничого будівельного технікуму (1917).

У Статуті Приватного політехнічного інституту, заснованого в  1916  р., у  п.  10 було зазначено, що «при институте состоят учебно-вспомогательные учреждения: библиотека, лаборатории, мастерские…»

Сьогодні  бібліотека  має  статус  науково-технічної.

Створено 100 автоматизованих робочих місць АБІС ІРБІС. До сервера бібліотеки мають доступ усі кафедри академії. Всі підрозділи мають вихід до мережі Інтернет, у читальних залах — зона Wi-Fi.

Щорічно всі структурні підрозділи бібліотеки обслуговують понад 18 тис. користувачів, які отримують 600 000  примірників документів на різних носіях інформації.

Спільно з  кафедрами бібліотека проводить моніторинг стану використання фондів, готує довідки щодо забезпечення навчальною літературою для акредитації спеціальностей академії.

Більше інформації натисни тут

Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24А.

Телефон для довідок: +38 (056) 75–63–374

Електронна адреса: library_pgasa@ukr.net

Директор бібліотеки

Положення


?>
вверх