АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

Викладачів

Академічна наукова спільнота: викладання в умовах війни

Робота академії в умовах дистанційного навчання

Аспірантів

Задоволеність якістю освітньої складової підготовки аспірантів

Моніторинг відповідності якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників

Моніторинг матеріального забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів

Моніторинг якості організації навчання в аспірантурі ПДАБА

 

Студентів

Анкета здобувачів вищої освіти для покращення навчально-виховного процесу в ПДАБА

Анкета щодо ставлення студентів до навчання в ПДАБА

Дистанційні технології навчання на базі MS Office 365

Сесія під час карантину

Анкета якості освітньої програми

Анкета відповідності вимог або критеріїв роботодавців

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін в ПДАБА

Антикорупційний моніторинг ПДАБА

АНКЕТА З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Викладання державною мовою

АНКЕТА ВИПУСКНИКА

Результати анкетування

 

?>
вверх