АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

Викладачів

Академічна наукова спільнота: викладання в умовах війни

Робота академії в умовах дистанційного навчання

Аспірантів

Задоволеність якістю освітньої складової підготовки аспірантів

Моніторинг відповідності якості навчання в аспірантурі очікуванням науково-педагогічних працівників

Моніторинг матеріального забезпечення освітньо-наукової діяльності аспірантів

Моніторинг якості організації навчання в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА

 

Студентів

Анкета здобувачів вищої освіти для покращення навчально-виховного процесу в ДВНЗ ПДАБА

Анкета щодо ставлення студентів до навчання в ДВНЗ ПДАБА

Дистанційні технології навчання на базі MS Office 365

Сесія під час карантину

Анкета якості освітньої програми

Анкета відповідності вимог або критеріїв роботодавців

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін в ДВНЗ ПДАБА

Антикорупційний моніторинг ДВНЗ ПДАБА

АНКЕТА З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Викладання державною мовою

АНКЕТА ВИПУСКНИКА

Результати анкетування

 

?>
вверх