Наукові спрямування

Фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками: • оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд; • зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів; • підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення; • безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників висотників; • підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях; • оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварій, стихійних лих); • профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва; • безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання); • оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»; • проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Бєліков
Анатолій
Серафимович

Дисципліни

Охорона праці в галузі

Пожежна безпека

Безпека життєдіяльності

Експертиза з охорони праці, розслідування, аналіз та облік нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Судова інженерно-технічна експертиза

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1307 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-73, вн. 4-73, м.т. +380676112648

E-mail

belikov@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Вчений у галузі будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Доктор технічних наук, професор. Дійсний член Міжнародної академії наук нетрадиційних технологій, Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Міжнародної академії наук безпеки життєдіяльності, Академії будівництва України. Член-кореспондент Міжнародної інженерної академії наук. У 1982 р. Анатолій Серафимович захистив кандидатську дисертацію. У 2002 р. захистив докторську дисертацію. 2003 р. отримав вчене звання професора. Анатолій Серафимович – відомий вчений в галузі будівництва, охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Під його керівництвом створена наукова школа: «Безпека об’єктів при виникненні надзвичайних ситуацій. Безпека та охорона праці в різних сферах життєдіяльності». Наукова діяльність пов’язана з розробкою фундаментальних та прикладних досліджень за такими напрямками: оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд; зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій; безпека при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях; оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварії, стихійні лиха). Анатолій Серафимович підготував 30 кандидатів наук та 3 доктора наук. Автор та співавтор понад 600 наукових праць, у тому числі 30 підручників та посібників з грифом МОН, 6 монографій, понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, спеціалізованої вченої ради ДВНЗ Криворізького Національного університету по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. Член галузевої експертної ради Національного агентства якості вищої освіти (НАЗЯВО). У 2015-2019 рр. - член науково-методичної комісії Науково-методичної ради МОН України. Депутат міської ради м. Дніпро ХХІІІ скликання. Проф. А.С. Бєліковим проводиться на постійній основі Міжнародна конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті», розширені семінари, наради як в межах Науково-Методичної ради МОН, так і Міністерства Юстиції України. Член ред. комісій трьох спеціалізованих наукових журналів. Його ім’я занесено до бібліографічних довідників України та багатьох країн зарубіжжя.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 24/03/2023


Країна: Austria, Graz

Назва події:

XI International Scientific and Practical Conference «PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND THE VIEW OF SOCIETY»


foto_qualification

Дата проходження: 05/08/2022


Країна: Finland, Helsinki

Назва події:

XXX International Scientific and Practical Conference «THE NEWEST PROBLEMS OF SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM»


foto_qualification

Дата проходження: 30/06/2022


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Всеукраїнський науково-практичний форум «ПЕРЕМОЖЕМО-ВІДБУДУЄМО!»


foto_qualification

Дата проходження: 03/06/2022


Країна: Україна, Кременчук

Назва події:

The International Competitive Tender of Students Research Papers «Occupational Health and Safety. Civil Defense»


foto_qualification

Дата проходження: 09/10/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ»


foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Формування ризикоорієнтованого мислення на сучасних підприємствах


Трудова діяльність

Після закінчення в 1965 р. Ясинуватського будівельного технікуму транспортного будівництва (з відзнакою) служба в лавах Радянської армії – командир підрозділу (Ракетні війська стратегічного призначення). Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут в 1973 р. (ленінський стипендіат) – нині Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА). Після закінчення ДІБІ працював в Дніпропетровському будівельному комбінаті №1 та ВО «Дніпроважбуд» м. Дніпропетровська пройшов шлях від майстра, начальника цеха до начальника виробництва. В академії працює з 1979 р. старший інженер НДС; аспірант кафедри технології бетонів та в'яжущих; молодший науковий співробітник; старший науковий співробітник кафедри технології бетонів та в'яжучих; доцент; докторант; професор кафедри безпеки життєдіяльності. З 2003 року завідувач кафедри «Безпеки життєдіяльності», одружений має двох доньок. Кандидатську дисертацію захистив в 1982 р. за темою: «Розробка та дослідження розширючих тампонажних матеріалів для цементування свердловин», докторську дисертацію захистив в 2001 р. за темою «Зниження горючості та підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів (на прикладі підприємств вугільної промисловості)». Під керівництвом зав. кафедрою, д.т.н., проф. Бєлікова А.С. створено наукову школу «Безпека об'єктів при виникненні надзвичайних ситуацій та охорона праці в різних сферах життєдіяльності». Почесний професор ДВНЗ «ПДАБА». Державні та відомчі нагороди:
- Почесна відзнака МНС України
- Пам’ятна медаль «За заслуги перед містом»
- Нагрудний знак Держгірпромнагляда України «За доблесну службу» ІІ ступеня
- Почесна грамота Міністерств науки і освіти України
- «Відмінник освіти» Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України
- Почесна відзнака на честь 225 – річчя, м. Дніпропетровська
- Почесна відзнака «За заслуги» Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
- Ювілейна медаль ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-85 років»
- Почесна відзнака «За заслуги» перед Придніпровською Державною Академією будівництва і архітектури
- «Велика срібна медаль» переможцю конкурсу за кращу опубліковану роботу в галузі будівництва науки Академія будівництва України
- Почесний знак Національного університету цивільного захисту України
- Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки»
- Нагрудний знак «Профспілкова галузева відзнака»
- Орден «Петро Сагайдачний»
- Срібна медаль лауреата II Всеукраїнської премії «Працівники освіти України»
- Заслужений діяч науки і техніки України
- Нагрудний знак «Винахідник СРСР» та срібна медаль ВДНГ;

Публікації

Автор та співавтор понад 600 наукових праць, у тому числі 30 підручників та посібників з грифом МОН, 6 монографій, понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
1. Беликов А.С.,Крикунов Г.Н., Залунин В.Ф. / Безопасность жизнедеятельности ч. 1, 2 // Днепропетровск, “Пороги”, 1992, 412с.

2. Беликов А.С.,Крикунов Г.Н., Залунин В.Ф. / Безопасность жизнедеятельности ч.3 // Днепропетровск, УКО ИМА пресс, 1995, 195с.

3. Беликов А.С.,Касьян А.Н., Дмитрюк С.П., Устимович Л.Д. и др. / Основы охраны труда // Учебник „Основы охраны труда”, Дн-ск, Журфонд, 2007, 494с.

4. Беликов А.С.,Соколов И.А., Запрудин В.Ф., ПилипенкоА.В. Савицький Н.В. / Радиационное качество жилых зданий и пути его обеспечения // Учебник для студентов Дн-ск, 2007, 279с.

5. Запрудин В.Ф., Беликов А.С., Пилипенко А.В. и др. Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве:Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: Баланс – клуб, 2009 – 351 с. (гриф МОНУ).

6. Бєліков А.С., Шевяков О.В., Шаломов В.А. та ін. Ергономіка в будівництві :Підручник, Дніпропетровськ: IМА – прес, 2009 – 208 с. (гриф МОНУ).

7. Беликов А.С., Кожушко А.П., Сафонов В.В. и др. Охрана труда на предприятиях строительной индустрии.Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: ТОВ «Федорченко А. А.», 2010 – 528 с. (гриф МОНУ).

8. Бєліков А.С., Кожушко А.П., Сафонов В.В. та ін. «Інженерні рішення з охорони праці решения по охране труда».Навчальний посібник: К.: Основа, 2011. – 480 с. (гриф МОНУ).

9. Беликов А.С., Калда Г.С., Пилипенко А.В. и др. Радиационная безопасность зданий и сооружений с учетом инновационных напрвлений в строительстве.Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: «Середняк Т.К.», 2013 – 367 с. (гриф МОНУ).

10. Калда Г.С., Шевеля В.В., Бєліков А.С. та ін. Захист від радіоактивного та електромагнітного випромінювання.Навчальний посібник. Камянець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013 – 448 с. (гриф МОНУ).

більше

Публікації для ознайомлення

Влияние компонентов в композиции на защитную способность покрытия


Оценка распространения ударных воздушных волн в протяженных сооружениях с учетом диссипации внутренней энергии газового потока


Increase of energy efficiency of mine fans work on a mine vent network


Технологія евакуації природного газу


Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions


Improvement of the method of calculating a group of sound-insulating panels.


?>
вверх